• Riggetidsmodell for T-winch drifter 

      Aasgård, Audun With (Master thesis, 2024)
      Sammendrag Gjenreisningen av norske skoger har ført til en tilvekst som har doblet seg de siste 100 årene, mens avvirkningen i forhold har vært stagnerende. En økende etterspørsel etter tømmer har ført til at det har blitt ...