• Risiko tilknyttet omdisponering av LNF arealer til boligformål 

      Harsheim, Elvis Eidsvold; Hjelseth, Philip Christoffer (Master thesis, 2019)
      Bakgrunnen for denne oppgaven har vært å redegjøre for hvilke risikoelementer som finnes under omdisponering av LNF-arealer til boligformål. Vi har også ønsket å kartlegge hvordan disse risikoelementene blir håndtert. For ...