• Visuell bymorfologi : gaten som formidler av landskapsopplevelser 

      Enger, Tord Eirik Feldt (Master thesis, 2018)
      Gatene i Oslo formidler en visuell kommunikasjon mellom byens arkitektoniske landemerker og landskapets naturgitte forutsetninger. For å utforske denne dialogen er oppgaven bygget opp på en landskapsarkitekts praktiske ...