• Bærekraftig vegetasjonsdesign på takhager i Bergen 

      Tolleshaug, Hanne (Master thesis, 2021)
      Planlegging for fremtidens klima er et av de viktigste tiltakene vi som planleggere gjør for å redusere effekten av klimaendringene. Grønne tak er et eksempel på et klimatilpasningstiltak som også er et naturbasert tiltak. ...