• Attraktive tettsteder : utforming og tiltak i Ølen sentrum 

   Dyngen, Magnus Åmelfot (Master thesis, 2021)
   Over 80% av den norske befolkningen bor i dag i urbaniserte områder (Butenschøn, 2020), og trenden er at stadig flere bor i tettbygde byer og strøk. Dette stiller økte krav til måten vi utformer tettstedene. I tråd med ...
  • De verdifulle, men stadig sjeldnere grøntområdene : caseområde RIkåsen 

   Garden, Tonje Kjus (Master thesis, 2018)
   I denne oppgaven ble et sammenhengende skogsområde på om lag 200 daa, på Rikåsen i Oppegård kommune kartlagt. Det ble fokusert på naturtyper og arter, men også bruk i form av rekreasjon og friluftsliv. Skogsområdet ligger ...