• Utvidelse av Frogner kirkegård : fra midlertidig bruk til gravplass 

      Teigene, Juni Norløv (Master thesis, 2018)
      Gravplassene i Norge i dag er under stadig endring. Hvordan vi bruker områdene, hva slags gravformer som tilbys og hvordan vi oppfører oss på en kirkegård utvikles gradvis. I byer og tettbebygde områder begynner arealene ...