• Planlegging som visuell tjenestedesign 

      Furnes, Ørjan Olsen (Master thesis, 2018)
      Det norske plansystemet er preget av lite visuell informasjon, og mye tekniske tegninger, perspektivtegninger og digitale renderinger som lett kan forvrenge leserens tolkning av et forslag. Samtidig mangler vi gode verktøy ...