• T-banestasjoner : en av hverdagens møteplasser? 

      Nordvang, Marte Søreide; Foss, Miriam (Master thesis, 2020)
      I likhet med alle andre land må Norge arbeide målrettet for å kutte en vesentlig andel av de årlige klimagassutslippene grunnet klimaendringene. For å imøtekomme utslippsproblematikken ble det i 2012 utarbeidet en nasjonal ...