• Mangfoldig botilbud : et inkluderende Oslo 

      Malene Solheim, Andreassen (Master thesis, 2017)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan innovative boligmodeller kan bidra til å skape et mangfoldig botilbud og dermed et inkluderende Oslo. Boligprisene i Oslo har økt med 50% de siste fem årene vi kan se en økende ...