• Boligsamvirke i Norge : før og nå 

   Nilsen, Øyvind Slenes (Master thesis, 2020)
   På begynnelsen av 1900-tallet var 95 prosent av Oslos befolkning leieboere og det var stor boligmangel. I mellomkrigstiden gikk noen fagorganiserte bygningsarbeidere sammen om å bygge leiegårder, der alle kunne eie leiegården ...
  • Eierseksjonslovens forhold til plan- og bygningsloven : med særlig vekt på koblingsregelen i eierseksjonsloven § 7 tredje ledd 

   Kullerud, Henriette Haneborg (Master thesis, 2018)
   Seksjonering av eiendom reguleres av eierseksjonsloven. Fra 1. januar trådte den nye eierseksjonsloven av 2017 i kraft. Et viktig tilskudd i ny lov er den såkalte koblingsregelen som går frem av lovens § 7 tredje ledd. ...
  • Endring i avhendingsloven : (u)tryggere bolighandel? 

   Kjellbakk, Sara (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Kjøp av bolig representerer vanligvis den største enkeltinvesteringen man foretar seg i livet som privatpersoner. For mange kan gleden av å ha kjøpt bolig bli en kortvarig affære når forventningene til boligens ...
  • Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter med vekt på fast eiendom 

   Tunold, Åsne (Master thesis, 2017)
   Temaet for denne juridiske avhandlingen er sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter, med vekt på fast eiendom. At en rett er tinglig vil si at retten følger eiendommen, og at den normalt kan gjøres gjeldende ...
  • Tolkning av strøksservitutter 

   Dashty, Ramen (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven omhandler tolkning av strøksservitutter. En strøksservitutt kan defineres som rettigheter påheftet eiendommene i et konkret område med formål om å sikre en særskilt bruk- eller byggeskikk, jf. ...