• Konsekvenser av langvarig planprosess og båndlegging av gårdsbruk 

      Bakke, Nora Esther bergh (Master thesis, 2019)
      Samfunnsutvikling krever at det offentlige må planlegge og utføre tiltak for å legge til rette for fremtiden. Ved tiltak som vegutbygging må arealer omdisponeres. Dette skjer gjerne i flere steg: først en båndlegging gjennom ...