Show simple item record

dc.contributor.advisorAurlien, Tormod
dc.contributor.advisorNore, Kristine
dc.contributor.authorLundstadsveen, Svein-Anders
dc.coverage.spatialNorway, Elverumnb_NO
dc.date.accessioned2016-11-16T12:37:58Z
dc.date.available2016-11-16T12:37:58Z
dc.date.issued2016-11-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421326
dc.description.abstractNogesGrupppen Eiendom did, thru one of its chain of convenient stores, Kiwi, a pilot project that started in 2015. The store that was used in this project was Kiwi Fjeldset situated in Elverum, Norway. Here they focused on environmental friendly and energy efficient solutions. This Kiwi shop (Kiwi Fjeldset) was completely renovated, demolished and newly rebuilt for a new opening on February 25th 2016. In cooperation with NTI (Norwegian Institute of Wood Technology), they decided to use as much wood as possible in the construction of the store. The store was built in accordance with DIN 3701: 2012, Norwegian passive house standard for professional buildings, using criteria for passive and low-energy buildings (non-residential buildings requires professional buildings that can be defined as passive and low-energy buildings in Norwegian climate). Wood is a hygroscopic material that can buffer the moisture and thereby exchange energy with the environment. The main objective of this project was to identify any effect on indoor environment and energy consumption by using untreated wood as building materials indoors with reduced ventilation. Measurements were logged in the store from May the 4th to June the 18th with two different ventilation strategies, high and low inflow. The most important parameters that were measured were CO2, temperature, relative humidity, the amount of inflow air, weight change of wooden blocks and surface temperature of wooden blocks. The data was then sorted and compared with each other to provide answers to the problem. The parameters of CO2, relative humidity and inflow of air, shows that even if the ventilation was reduced during the day in the summer, the climate would still be in compliance with the requirements and the recommendations of the TEK10, Arbeidstilsynet (Control and Guidance on working) and the NS (Norwegian Standard) 3701:2012. If one assumes that the tree surface will provide cooling and heating of the environment, provided that the surface temperature on the wood differs from environmental temperature, you will see an alteration in temperature difference whether the tree appears highly moistened or dry over 0.02% per 10. minute at 0.25 °C. With reduced ventilation also follows energy and moister effects as theoretical calculated predict a saving of 55% energy for cooling of the air inflow to achieve satisfactory temperature in the store.nb_NO
dc.description.abstractNorgesGruppen Eiendom startet i 2015 et pilotprosjekt på Kiwi Fjeldset der de satte fokus på miljøvennlige og energieffektive løsninger. Kiwi-butikken på Fjeldset i Elverum ble totalrenovert, revet og nybygd, og sto klar for åpning 25. februar 2016. De har valgt et trekonsept i samråd med Treteknisk. Trekonseptet går ut på å benytte mest mulig treverk i bygget. Butikken er bygget etter NS 3701:2012, Norsk passiv husstandard for yrkesbygninger, og følger energinivået til lavenergibygninger. Trevirke er et hygroskopisk materiale som kan bufre fuktighet og derigjennom utveksle energi med omgivelsene. Hovedmålet for denne oppgaven er å identifisere eventuelle effekter på innemiljø og energiforbruk ved å benytte ubehandlet trevirke som byggematerialer innendørs. Målinger ble logget i butikken fra 4. mai til 18. juni med to ulike ventilasjonsstrategier med høy og lav tilluftsmengde. De viktigste parameterne som ble målt var CO2, temperatur, relativ fuktighet, tilluftsmengde, vektendring av treklosser og overflatetemperatur på treklosser. Dataene ble deretter sortert og sammenlignet med hverandre for å gi svar på problemstillingen. Parameterne CO2, relativ fuktighet og tilluftsmengde viser at selv om ventilasjonen reduseres på dagtid i sommerhalvåret, vil inneklimaet likevel være i samsvar med kravene og anbefalingene fra TEK10, Arbeidstilsynet og NS 3701:2012. Målingene påviste en temperaturdifferanse på 0,25°C mellom treoverflaten og romluften når trevirket enten ble fuktet eller tørket over 0,02% per 10. minutt. Det antas at denne temperaturdifferansen vil gi kjøling og oppvarming av romluften. Med redusert ventilasjon følger også energi- og fuktighetseffekter som teoretisk beregnet sier at man kan spare 55% energi til nedkjøling av tilluften for å oppnå tilfredsstillende temperatur i butikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.titleEffekten av redusert ventilasjon på innemiljø og energiforbruk ved å benytte ubehandlet trevirke som byggematerialer innendørs i en matbutikknb_NO
dc.title.alternativeThe Effect of Reduced Ventilation of Indoor Environment and Energy Consumption by Using Untreated Wood as Building Materials Indoors in a Grocery Storenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge