Show simple item record

dc.contributor.advisorHeringstad, Bjørg
dc.contributor.authorKirsanova, Elena
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-18T12:24:31Z
dc.date.available2016-08-18T12:24:31Z
dc.date.issued2016-08-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399859
dc.description.abstractNorsk Rødt Fe (NRF), som er den mest brukte rasen i Norge, har gode både melke- og kjøttproduksjonsegenskaper. Kjøttproduksjonsegenskaper er viktig egenskapsgruppe som har vært vektlagt i alvsmålet til NRF siden starten. Avlsverdier beregnes basert på slaktedata fra slakteokser. Geno har i 2016 vedtatt overgang til genomisk seleksjon og bruk av ettrinns GBLUP (ssGBLUP) for å beregne avlsverdier. I ssGBLUP kombineres slektskapsmatrise basert på stamtavlen for ikke genotypede dyr (A matrise) og genomisk slektskapsmatrise for genotypede dyr (G matrise) i H matrisen. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke effekten av å justere G matrisen med informasjon fra A, i større eller mindre grad. Ett datasett med fenotype- og genotypeinformasjon for 746 NRF slakteokser ble brukt til validering. Resultatene viste at sikkerheten på avlsverdiene for kjøttproduksjonsegenskaper økte betydelig av å inkludere genotypeinformasjon. For oksene i valideringssettet var sikkerheten på avlsverdiene fra ssGBLUP 0,57 for slaktevekt, 0,60 for slakteklasse, og 0,76 for fettgruppe. For slakteklasse og fettgruppe oppnår en høyeste sikkerhet ved 20 % vektlagt A og 80 % G matrise i H ved bruk av ssGBLUP. For slaktevekt vil 10 % vektlagt A og 90 % G gi høyeste sikkerheten ved ssGBLUP. «Bias» for avlsverdier for slakteklasse vil være minst (regresjonskoeffisient nær 1) ved 20 % - 30 % vekt på A og 70 % - 80 % G i H matrisen i ssGBLUP. For fettgruppe og slaktevekt var der 100 % G matrise som er GBLUP som ga minst bias.nb_NO
dc.description.abstractNorwegian Red (NRF) is the most used cattle breed in Norway, and have good both milk and meat productions traits. Meat production traits are important and have been included in the breeding goal since 1962. Breeding values for the traits slaughter weight, slaughter class, and fat group are calculated based on information from slaughter bulls, where EUROP-system was used for classification. In 2016 Geno decided to fully implement genomic selection and started using the single-steps genomic evaluation method (ssGBLUP) for routine genetic evaluation. The aim of this master thesis was to evaluate the effect of using different weighting of pedigree relationship (A matrix) and genomic relationship (G matrix) in ssGBLUP evaluations. Phenotypic and genotypic records of 746 NRF slaughter bulls were used for validation. The results showed that reliability (accuracy) of breeding values for meat production traits increased significantly by including genotypic information. For bulls in the validation set, reliabilities on their breeding values from ssGBLUP was 0,57 for carcass weight, 0,60 for slaughter class, and 0,76 for fat group. For slaughter class and fat group, ssGBLUP model gave the highest validation reliabilities at 20 % A- and 80 % G- matrix in H matrix. For carcass weight 10 % A- and 90 % G- matrix weight in H matrix gave highest validation reliabilities. Validation bias for breeding values of slaughter class, calculated by ssGBLUP method, was at lowest (regression coefficient close to 1) with 20 % - 30 % used weight of A- and 70 % - 80 % weight of G- matrix in H matrix. For slaughter weight and fat group 100 % G matrix, which is also GBLUP method, gave lowest bias.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectkjøttproduksjonsegenskapernb_NO
dc.subjectNRFnb_NO
dc.subjectregresjonskoeffisientnb_NO
dc.subjectbiasnb_NO
dc.subjectkorrelasjonnb_NO
dc.subjectgenetisk trendnb_NO
dc.subjectssGBLUPnb_NO
dc.subjectjustere G matrisennb_NO
dc.subjectA og G matrisernb_NO
dc.subjectavlsverdinb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectgenomisk seleksjonnb_NO
dc.subjectGenonb_NO
dc.titleGenomiske avlsverdier for kjøttproduksjonsegenskaper hos Norsk Rødt Fenb_NO
dc.title.alternativeGenomic breeding values of beef production traits in Norwegian Rednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge