Show simple item record

dc.contributor.advisorDønnem, Ingjerd
dc.contributor.advisorRandby, Åshild Taksdal
dc.contributor.advisorAvdem, Finn
dc.contributor.authorLien, Håvard
dc.date.accessioned2016-08-16T12:31:16Z
dc.date.available2016-08-16T12:31:16Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399402
dc.description.abstractSiden tidlig på 2000-tallet og frem til i dag har lammedødeligheten i norske besetninger hatt en svak økning om våren. Gode rutiner fra lammene blir født til de slippes på sommerbeite er viktig for å unngå dødelighet og redusert tilvekst. For røkteren sin del dreier dette seg i første omgang om å være til stede i fjøset for å oppdage og dekke behovene som måtte oppstå i besetningen. Lammingsperioden er den mest kritiske perioden i lammenes liv hvor ekstra tilsyn og stell bidrar aktivt til et bedre resultat for besetningen, både dyrevelferdsmessig og økonomisk. Denne masteroppgaven bygger på en litteraturstudie, samt en feltstudie gjennomført i 2012. I litteraturstudien ble det funnet at råmelk bør gis til lammene så raskt som mulig etter lamming, og at dette er vesentlig for lammenes immunitet, samt energi- og varmebalansen. I feltstudiet ble det imidlertid funnet at røktere som «alltid» ga ekstra tilbud om råmelk til lam som ikke fikk nok fra søya hadde høyere dødelighet enn lammene som kun fikk tilbudet «tilfeldig» eller «av og til». Litteraturstudien viste også at det er en negativ sammenheng mellom tiden det tar å gjennomføre en fødsel og lammenes overlevelse. Det ble funnet lavere dødelighet blant lam hvor navlestrengen ble behandlet kontra ikke behandlet. Dette ble imidlertid ikke bekreftet i feltstudiet, hvor dødeligheten var lik for lam i besetninger med og uten jodbehandling. Etter lammingsprosessen vil det være vesentlig å sikre at lammet aksepteres av søya og får tilgang på råmelk innen få timer. Dersom lammene ikke aksepteres, eller dersom melkeytelsen til søya er begrenset, kan lammene fostres opp som kopplam eller adopteres til andre søyer. Lammene bør også tilbys et underlag med god sugeevne og isolasjon. Feltstudien viste at lam fra søyer tilbudt lammingshjelp «dag og natt» hadde lavere dødelighet enn lam fra søyer tilbudt lammingshjelp «tilfeldig» eller «ved behov». Antall timer søye og lam ble oppstallet på enkeltbinge etter lamming hadde effekt på dødelighet og tilvekst, hvor det optimale var å oppstalle dyrene mellom 24 og 48 timer etter lamming. Oppstalling i enkeltbing i under 24 timer økte dødeligheten, mens oppstalling i over 48 timer ga reduser vårtilvekst. På vårbeite bør høyproduktive søyer få tilbudt det beste beitet for å sikre god melketilgang til lammene. Overgangsfôringen mellom inne- og uteperioden bør være gradvis for å unngå produksjonsrelaterte sjukdommer. Tilskuddsfôring i form av grovfôr eller kraftfôr på beite kan være gunstig i en kort overgangsperiode eller mer permanent dersom beitet er av dårlig kvalitet. Litteraturen la vekt på å slippe søye og lam på vårbeite så tidlig som mulig. Dette kunne imidlertid verken underbygges eller frarådes på bakgrunn av forsøksdelen av studien, da det ikke ble funnet noen effekt av tidspunkt for beiteslipp på lammedødelighet eller vårtilvekst.nb_NO
dc.description.abstractOver the past 15 years’, lamb mortality in Norwegian sheep farms increased gradualy. In this period farmers’ abilities are important to prevent mortality and reduced growth rate of labs. To discover necessity and give the right treatment, it is important for the farmer to be present in the barn continuously, especially during the most critical period which is the lambing season. This thesis is based on a literature study and a field study carried out in 2012. The literature study emphasize that colostrum should be given as soon as possible after lambing to supply immunity to the lamb and to sustain good heat and energy balance. The field study found, however, that farms offering extra colostrum to all lambs that seemed to not get enough from their respective dams had higher mortality than farms offering extra colostrum to only some of the lambs in need. The literature described a negative correlation between the time the ewe spent on delivering the lamb, and lamb mortality. It was also found that treatment on umbilical cord was positive to ensure survival. In the field study, however, no effect on mortality was found between lambs that got umbilical cords treated with iodine or not. After the lambing process it’s necessary for the farmer to ensure that ewes accept their offspring. If lambs are not accepted, or if the milk production is restricted, lambs should be adopted or fostered as bottle lambs. It’s also recommended to offer lambs flooring system which has good absorbance and heat stable properties. From the field study it was found that lambs in flocks where ewes were offered birth help continuously day and night had lower mortality than lambs from ewes offered birth help randomly or if it’s needed. The time the ewe and lambs spent in single pen after lambing was found to correlate with lambs’ mortality and growth rate. The optimal time in single pen was found to be between 24 and 48 hours. Lamb mortality increased if held in single pen for less than 24 hours, whereas daily gain decreased if held in single pen for more than 48 hours. Most productive ewes should be dedicated to the most productive fields during spring grazing. To avoid production related diseases, it may be beneficial to have a transition period between the indoor and the outdoor period, where the feeding system gradually change from silage to pasture. Roughage, concentrate and minerals can be supplied to ensure good health and welfare during spring grazing. Research results recommend outdoor grazing as early as possible. However, this could neither be established nor advised against in the experimental part of this study.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Unviersity of Life Sciences, Ås
dc.subjectLammedødelighetnb_NO
dc.subjectDødelighetnb_NO
dc.subjectVårtilvekstnb_NO
dc.subjectNKSnb_NO
dc.subjectNorsk Kvit Saunb_NO
dc.subjectLammetallnb_NO
dc.subjectVårbeitenb_NO
dc.subjectråmelknb_NO
dc.subjectLamb mortalitynb_NO
dc.subjectGainnb_NO
dc.subjectGrowthnb_NO
dc.subjectNorwegian White Sheepnb_NO
dc.subjectLambnb_NO
dc.subjectOffspringnb_NO
dc.subjectSpringnb_NO
dc.titleEffekt av søye- og lammestell fra lamming til slipp på sommerbeite på lammenes overlevelse og tilvekstnb_NO
dc.title.alternativeEffect of Ewe and Lamb Care from Birth to Summer Pasture on Lamb Survival and Growth Ratenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912nb_NO
dc.source.pagenumber130nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record