Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsvik, Tine
dc.date.accessioned2016-03-30T11:32:18Z
dc.date.available2016-03-30T11:32:18Z
dc.date.issued2016-03-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383093
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler Munchs hage på Ekely. Denne hagen er del av et større område som ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Oppgaven tar for seg det som i fredningen defineres som Atelierhagen. Det å se Munchs Ekely med utgangspunkt i hagen er et nytt perspektiv. Etter mange år med forfall har fokus ligget på bevaringen av Vinteratelieret som enkeltobjekt, fremfor miljøet som helhet. Spørsmålet denne oppgaven stiller er: Hvordan kan man i større grad implementere hagen som en del av formidlingen og bruken av Munchs Ekely i dag, og slik skape et sted som er mer i tråd med Munchs tid? I forsøket på å besvare dette spørsmålet har kunstnerhjemmet som sjanger og Munchs forhold til landskap og sted blitt belyst. Videre har en historisk analyse blitt utarbeidet. Denne sammenstilles med en kartlegging av stedet slik det fremstår i dag. Gjennom den historiske analysen, refleksjonene rundt kunstnerhjemmet og kartleggingen av stedet i dag defineres verdier på Ekely, som kan bevares, tilbakeføres og formidles for å utvikle Munchs hage på Ekely som et kunstnerhjem. Det kastes også et kritisk blikk på fredningen som en premissgiver for hagen. Fredningen angir bestemmelser og en integrert skjøtselsplan for dette området. Deler av skjøtselplanen ser ut til å være basert på summariske og mangelfulle analyser av stedet. Denne oppgaven vil derfor kaste et kritisk blikk på fredningen ut fra en grundig analyse av Munchs hage. På bakgrunn av dette kan man se det som nødvendig å revidere skjøtselplanen i fredningen, for å bedre kunne ivareta Munchs hage på Ekely. For å belyse mulige utviklinger i tråd med Munchs tid lages det avslutningsvis ulike idéskisser for den fremtidige bruken og formidlingen av hagen. Disse er ment å oppsummere aspekter og elementer som har blitt trukket frem i løpet av oppgaven, og som på ulike måter formidler Munchs tid på Ekely. Denne oppgaven kan ses som et forprosjekt til en mer helhetlig forståelse og formidling av Munchs Ekely, hvor hagen er en integrert del. Det konkluderes med at økt implementering og fokus på hagen vil bidra til et Ekely som i større grad i formidler Munchs liv og virke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectmunchnb_NO
dc.subjecthistoriske anleggnb_NO
dc.subjectkunstnerhjemnb_NO
dc.titleMunchs hage på Ekelynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147nb_NO
dc.source.pagenumber200nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record