Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEckbo, Cathrine
dc.date.accessioned2014-09-16T08:49:13Z
dc.date.available2014-09-16T08:49:13Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219819
dc.description.abstractBruk av utvalgte steinmeltyper i jordbruk er et mulig alternativ til dyr lettløselig kunstgjødsel, spesielt i økologisk landbruk der kunstgjødsel ikke er tillatt. De ulike steinmeltypene inneholder flere av de næringsstoffene som er viktig for planten, i tillegg til å avgi næringsstoffene over lang tid som kan redusere antall gjødslinger per år og hindre forurensing av vann og vassdrag fra jordbruksavrenning. Forvitringen av steinmel er avhengig av blant annet mineralsammensetting, jord-pH, kornstørrelse og biologisk aktivitet i jorda. Formålet med dette forsøket var å se på pH-effekten og frigjøringen av ulike næringsstoffer fra fem silikatrike steinmeltyper og et karbonat i to forskjellige jordtyper. Steinmeltypene som ble brukt var larvikitt (grov og fin kornstørrelse), basalt, karbonatitt og Altagro, da disse, i forskjellig grad, er rike på viktige næringsstoffer som kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og fosfor (P). Agri Dol ble også testet, da dette er et vanlig kalkingsmiddel som i tillegg inneholder en del Mg. De to jordtypene var podsol og leirjord, da disse har ulike kjemiske og fysiske egenskaper i tillegg til å være vanlige jordtyper i Norge. Noen leirjordprøver ble tilsatt kaliumklorid (KCl) og noen podsolprøver ble tilsatt kaliumfosfat. Metoden som ble brukt var et utvaskingsforsøk der sylindre tilsatt like mengder jord og steinmel ble ekstrahert med kunstig regnvann (én uke) og sitronsyre (to uker). Det ble deretter målt pH i ekstraksjonsvæsken, og prøver ble sendt til ICP-analyse. Resultatet av utvaskingsforsøket viste at pH var viktig for utvaskingen av flere av elementene, i tillegg til at frigjøringen av de fleste næringsstoffene var størst i podsol. Agri Dol og karbonatitt gav omtrent samme pH-økning i begge jordtypene, i tillegg til å redusere tilgjengeligheten av P i leirjord og øke tilgjengeligheten av P i podsol. Av de ulike steinmelene var det Altagro som gav mest P og K, men den størst utvaskingen av K kom fra KCl. Agri Dol var den behandlingen som frigjorde mest Mg og Ca, men på tross av dette økte den ikke utvaskingen av andre kationer som følge av ionebytting. Med tanken på bruk av steinmel som gjødsel i landbruket, er dette sannsynligvis best egnet til ekstensivt og økologisk landbruk på næringsfattig jord. For å få et klarere bilde på steinmelenes effekt på plantevekst, bør utvaskingsforsøket følges opp med langvarige vekstforsøk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsteinmelnb_NO
dc.titleFrigjøring av plantenæringsstoffer og pH-endringer i sur leir- og podsoljord tilsatt like mengder silikatrike steinmeltyper og dolomittnb_NO
dc.title.alternativeThe release of nutrients and changes in pH in acid clay soil and podzol added equal amounts of silicate-rich rock powders and dolomitenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Environmental chemistry, natural environmental chemistry: 446nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel