Show simple item record

dc.contributor.authorHoffmann, Martin
dc.date.accessioned2014-09-15T10:11:01Z
dc.date.available2014-09-15T10:11:01Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219708
dc.description.abstractDe senere årene har problematikken rundt frostsprengning i rør fått oppmerksomhet etter lekkasjer ved petroleumsanlegg, som følge av oppsamling av kondens med påfølgende utvidelse når denne fryser. Konsulentselskapet COWI har ønsket å utrede effektene, og risikoen for frostsprengning i dreneringsstusser på hovedledninger, da disse anses som utsatt for frostsprengning, og kontaktet NMBU med forslag om en hovedoppgave i 2013. Denne oppgaven har som mål å utrede, og analysere effektene av frostsprengning på drenerinsstusser gjennom praktiske forsøk, hånberegninger, og FEM-analyse. De praktiske forsøkene er utført på rørdeler av samme materiale og utforming som de aktuelle delene. Ekspansjonen av disse har blitt målt ved hjelp av strekklapper, og spenninger i stålet har blitt beregnet ut fra disse målingene. Målingene har blitt sammenlignet med håndberegninger, og FEM-analyse av forenklet modell i ANSYS, for å kontrollere resultatene. Forsøkene viser at spenningene som oppstår i rørene er avhengig av størrelse og utforming på rørene. For rette rør fås det høyere spenninger ved større diameter. I rør med bend oppstår det høye spenninger i forkant av bendet. Dette er også det mest kritiske området, og det eneste området der det er målt spenninger som overskrider den tillatte designspenningen etter NS-EN 13480. Det foreslås at videre arbeid tar for seg mer omfattende målinger, der det settes opp flere målepunkter, og at det utføres forsøk der det påføres en kjent påkjenning på rørene, for å verifisere målingene. The problem of frost action in pipes has in recent years gotten increased attention, due to spillage in petrol delivery systems, caused by the accumulation and subsequent freezing of water condense. The consultant agency COWI wants to investigate the effect, and risk of frost action in drainage pipes on the main product pipelines, since these are considered to be exposed to frost, and contacted NMBU with the problem in 2013.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFrostsprengningnb_NO
dc.titleFrostsprengning i transportsystemer for oljenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Materials science and engineering: 520nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeM-MPPnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal