Show simple item record

dc.contributor.authorTvete, Hege
dc.date.accessioned2014-08-20T10:23:55Z
dc.date.available2014-08-20T10:23:55Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217706
dc.description.abstractByneset har historiske funn etter bosetning tilbake til steinalderen, kirken er fra 1180 e.kr. og nord for kirkebygget er det registrert en gravrøys fra jernalderen. Vest for den er det spor etter menneskelig aktivitet fra jern- til middelalderen. Omgivelsene rundt Byneset kirke er spekket med historie og påminner oss om at våre forfedre har levd her og hedret sine døde i tusenvis av år. Kirkegården ligger i en sørvendt helling midt i et særeget kupert og stedvis bratt terreng, hvor synlig berg og høy vegetasjon lager romlige delområder i landskapet. Samfunnet og holdninger er stadig i forandring, nye trosretninger påvirker oss, vi er mobile og gravstelltradisjoner endres, omveltninger i livet gjenspeiles på gravplassen. Denne oppgaven belyser viktigheten av å bli kjent og fortrolig med fortida for å kunne ta de riktige grep ved utforming av gravplassen for framtida. Det er vesentlig med tanke på historikken, landskapets topografi, brukerne, og de formelementene som plasseres inn i omgivelsene og hvordan arealet kan disponeres i etterkant. Hva er således viktig å ta hensyn til ved utvidelse av nytt gravareal i en slik historisk kontekst? Kan utvidelsen tilpasses terrengets karakteristiske topografi, slik som tidligere da: ”gravene ble bygget planmessig og meget omhyggelig , og er gitt en tiltalende form i landskapet og ofte på et iøyenfallende sted”? Eller skal villighet til å avse jord og linjalføring være avgjørende? Det finnes ingen fasit i denne sammenhengen, men en kan la seg inspirere av tidligere generasjoners ærbødighet og respekt for de døde, og naturgitte forhold med hensyn til plasseringen de ga dem i landskapet. Historikken og landskapets topografi er de vesentlige premissgivere for utforming av det nye arealet i mitt forslag til hvordan gravplassen kan utvides. At de tilførte formelementene skal fungere sammen med de historiske omgivelsene i uttrykk og formspråk bør være en grunntanke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070nb_NO
dc.titleUtvidelse av Byneset gravplass : med historisk tilbakeblikk formes gravplass for framtidanb_NO
dc.title.alternativeExtension of Byneset graveyard : the historical review forms the graveyard for the futurenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Norway