Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRundlöf, Lina
dc.date.accessioned2014-07-11T10:06:07Z
dc.date.available2014-07-11T10:06:07Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-07-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197369
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å sammenligne veksten til de gamle norske storferasene dølafe, østlandsk rødkolle, vestlandsk rødkolle, vestlandsk fjordfe, telemarksfe, sidet trønder og nordlandsfe (STN), og den moderne rasen norsk rødt fe (NRF). Vektdata på okser av alle rasene har blitt samlet inn på Øyer teststasjon i perioden 1973 til 2011. Vektdata er registrert fra oksene var 150 dager gamle til 450 dager gamle (5-15 måneder). Disse dataene er unike ettersom det ikke finnes liknende data for gamle raser i andre land. Regresjonsanalyser ble brukt for å beregne tilvekst, og GLM-analyser ble brukt for å se etter signifikante vektforskjeller mellom rasene i spesifikke aldersintervall. Resultatene viser at NRF vokser 200-300 g raskere per dag enn de andre rasene, og østlandsk rødkolle vokser 100 g raskere per dag enn de andre gamle rasene. NRF og østlandsk rødkolle er signifikant forskjellig fra de andre rasene. De andre gamle rasene er ikke signifikant forskjellige fra hverandre. Vestlandsk fjordfe skiller seg mest ut ved at oksene tenderer å være minst med lavest tilveksthastighet. Aldersspennet var for kort til å finne ut om kurven flater av mot voksenvekten. Vekst korrelerer med mange fitnessrelaterte og fysiologiske egenskaper som kan sammenlignes ved hjelp av skalerte vekstkurver. For videre analyser anbefales å se på dyrenes voksenvekt, slik at hele vekstkurver kan lages. Da vil man kunne se krumningen i kurven og sammenligne utviklingen av veksten mellom rasene i større grad enn det som har vært mulig med dataene i denne oppgaven. The aim of this study was to compare growth of bulls of the traditional Norwegian cattle breeds dølafe, østlandsk rødkolle, vestlandsk rødkolle, vestlandsk fjordfe, telemarksfe, and sidet trønder og nordlandsfe (STN) and the modern breed Norwegian red (NRF). Weight data of the different breeds has been collected at Øyer testing station from 1973 to 2011. Similar data on traditional breeds does not exist in other countries, therefore are this data unique. The weight-registrations of the bulls were collected when they were 150 days old to 450 days old (5 to 15 months). Regression analysis was used to calculate growth rate, and GLM analysis was used to observe significant differences between the breeds in specific age spans. The results show that NRF grows 200-300 g faster per day than all the other breeds, and that østlandsk rødkolle grows 100 g faster per day than the other traditional breeds. NRF and østlandsk rødkolle were significantly different from the other breeds. There were no significant differences between the other traditional breeds. Vestlandsk fjordfe tended to be the smallest breed with lowest growth rate. The age span of the observed bulls was too short to observe if the growth curve flattens towards mature weight. Growth correlates with many fitness-related and physiologic traits, which can be compared by using scaled growth curves. For further analysis it is recommended to estimate the mature weight of the different breeds, which enables estimation of complete growth curves. Complete growth curves enables more comprehensive observation of curvatures and comparisons of the physiological maturing process, than what was possible from the data in this thesis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Husdyravl, oppdrett, forplantning: 912nb_NO
dc.titleGamle norske storferaser og NRF : sammenligning av tilvekst og vektnb_NO
dc.title.alternativeNorwegian traditional cattle breeds and Norwegian Red (NRF) : a comparison of growth and weightnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel