Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeirbakk, Maria Jensberg
dc.date.accessioned2012-09-07T11:55:56Z
dc.date.issued2012-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189690
dc.description.abstractThe need for continued research of the development of child mental health problems is considerable, as child mental health often precedes the development of mental disorders later in life. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most frequently diagnosed and impairing neurobehavioral disorder in children. The consequences of ADHD are more detrimental in lower socio-economic levels, and the diagnosis is often co-current comorbid with other mental disorders. The aim of the present study was to indentify the prevalence of ADHD with or without co-occurring depression/anxiety, and examine whether ADHD can be associated with somatic complaints. We also wanted to examine whether a low parental Socio-Economic Position (SEP) was related to ADHD alone, or when co-occurring with depression/anxiety. Data for this study is collected from the Akershus health profile, a survey conducted in 2002. ADHD and depression/anxiety were measured with the Strengths and Difficulties Questionnaire filled in by the children’s parents. Somatic complaints was measured by frequency of the child reporting headache, abdominal pain and neck pain, and SEP was measured by the household income and education level of the parents. Analyses showed that somatic complaints in children with ADHD, may be a symptom of co-current comorbidity of depression or anxiety. We also found an inverse relationship between low parental SEP and prevalence of both ADHD and depression/anxiety in children. The results from the present study may improve strategies to detect ADHD, with or without depression/anxiety, at an early stage and thus possibly intervene in a more appropriate way. Behovet for forskning innen psykiske helseproblemer hos barn er betydelig. Den psykiske helsetilstanden hos barn, legger i stor grad grunnlaget for utviklingen av psykiske lidelser senere i livet. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), er den hyppigste diagnostiserte atferdslidelsen hos barn. Konsekvensene av å ha ADHD, og prevalensen, viser seg å være større i for de i lav sosioøkonomisk posisjon, og lidelsen er ofte komorbid med andre psykiske lidelser. Målet med denne studien var å identifisere prevalensen av ADHD med eller uten sammenfallende depresjon/angst, og se om ADHD kan være assosiert med somatiske plager. Vi ønsket også å se om lav sosioøkonomisk posisjon hos barnets foreldre var assosiert med ADHD alene, eller i en komorbid tilstand med depresjon/angst. Datamaterialet for denne studien er hentet fra helseprofil for barn og unge i Akershus, en kartleggingsstudie som ble gjennomført i 2002. ADHD og depresjon/angst ble målt ved hjelp av Strengths and Difficulties Questionnaire, som ble fylt ut av barnets foreldre. Somatiske plager ble målt ved hjelp av rapportert hyppighet av hodepine, magesmerter og nakkesmerter, og sosioøkonomisk posisjon ble målt ved hjelp av inntekt i husholdningen og utdanningsnivå til foreldrene. Analysene viste at somatiske plager hos barn med ADHD, kan være et symptom på komorbiditet med depresjon eller angst. Vi fant også en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk posisjon hos foreldre og økt forekomst av ADHD og depresjon/angst hos barna. Disse resultatene kan bidra til å forbedre strategier, slik at det er mulig å tidligere oppdage ADHD, med eller uten depresjon/angst, hos barn og sette i gang tiltak for å fremme, forebygge og behandle mental helse hos barn på en mer hensiktsmessig måte.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsomatic symptomsno_NO
dc.subjectsocio-economic statusno_NO
dc.subjectpre-adolescenceno_NO
dc.subjectemotional disorderno_NO
dc.subjectdisruptive disorderno_NO
dc.titleADHD with co-occurring depression/anxiety in children: the relationship with somatic complaints and socio-economic positionno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260no_NO
dc.description.embargo2016-05-10
dc.source.pagenumber92no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel