Show simple item record

dc.contributor.authorStuestøl, Aud Ingeborg
dc.date.accessioned2014-02-11T11:08:14Z
dc.date.available2014-02-11T11:08:14Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189639
dc.description.abstractTilgangen på norske epler er begrenset til noen måneder etter høsting. For å forlenge eplesesongen må eplene høstes på riktig tidspunkt ut fra forventet lagringstid, og lagres under riktige forhold slik at god kvalitet beholdes. Ulike lagringsforhold påvirker kvalitet og kvalitetsendringer gjennom lagringsperioden, og ulike sorter responderer forskjellig på lagringsforholdene. Målsetningen for oppgava var å finne ut av hvordan ulike lagringstemperaturer påvirket kvalitet og lagringsevne hos eplesorten ‘Discovery’. Epler av sorten ‘Discovery’ ble høstet i september 2012 og lagret i naturlig atmosfære ved tre ulike temperaturer (1, 3 og 5 °C) i fire måneder. Det ble foretatt analyser av ytre og indre kvalitetsfaktorer ved innlagring, og etter en, to, tre og fire måneders lagring. Faktorene som ble undersøkt var ytre, visuelle tegn på kvalitetsendring, og farge, fasthet, stivelsesinnhold, sukkerinnhold, titrerbar syre, pH, tørrstoff, L-askorbinsyre, antioksidantaktivitet (FRAP) og totale fenoler. De ulike lagringstemperaturene påvirket den ytre, visuelle kvaliteten, og fasthet og pH, mens det for de andre kvalitetsfaktorene ikke ble funnet forskjeller ved sammenlikning av lagringstemperaturene. Lagringstid hadde større påvirkning enn lagringstemperatur på de ulike kvalitetsfaktorene, og viste signifikante endringer i grunnfarge, fasthet, stivelse, titrerbar syre, pH, sukker/syre-forhold, tørrstoff og L-askorbinsyre innen de ulike lagringstemperaturene. Refraktometerverdi, antioksidantaktivitet og totale fenoler var ikke påvirket av hverken temperatur eller lagringstid. Eplene lagret ved 3 °C hadde den beste ytre kvaliteten i starten av forsøket. Nedgang i ytre og delvis i indre kvalitet ved tre måneders lagring tydet på at ‘Discovery’ lagres best ved 3 °C i opptil to måneder. Consumers access to Norwegian apples are limited to a few months after harvesting. To lengthen the availability of apples, the apples have to be harvested at the right ripening stage for its storage length, in addition to be stored under proper conditions to keep good quality. Different storage conditions affect the apple quality and changes in quality during the storage period. Different apple cultivars also respond differently to the storage conditions. The aim of the study was to see how different storage temperatures affected quality and storability of ‘Discovery’ apples. ‘Discovery’ apples were harvested in September 2012 and stored in natural atmosphere at three different temperatures (1, 3 and 5 °C) for up to four months. Analysis of different quality parameters were done after harvest, and after one, two, three and four months of storage. The apples were analysed for visual quality changes, colour, firmness, starch content, soluble solids, titratable acidity, pH, dry matter, L-ascorbic acid, antioxidant activity (FRAP) and total phenols. Storage temperature affected visual quality, firmness and pH, but the other quality parameters were not significantly changed. Storage time had a larger impact than temperature on the quality parameters, and showed significant effects on ground colour, firmness, starch content, titratable acid, pH, dry matter and L-ascorbic acid within the different storage temperatures. Soluble solids, antioxidant activity and total phenols were not affected, neihter by temperature nor storage time. The apples stored in 3 °C had the best visual quality at the start of the experiment. Decrease in visual and partly internal quality at three month of storage indicated that ‘Discovery’ is best stored at 3 °C for up to two months.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectepleno_NO
dc.subject'Discovery'no_NO
dc.subjectkvalitetno_NO
dc.subjectlagringno_NO
dc.titleEffekt av lagringstemperatur på kvalitet hos eplesorten 'Discovery'no_NO
dc.title.alternativeEffect of storage temperature on quality of the apple cultivar 'Discovery'no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911no_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record