Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØsterud, Camilla
dc.date.accessioned2013-07-08T09:15:33Z
dc.date.available2013-07-08T09:15:33Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189563
dc.description.abstractDet blir stadig laget nye varianter av prydplanter ettersom kjøpere blir fristet av nye variasjoner i farge, annet utseende, blomsterduft, og holdbarhet. Poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotsch), kjent som julestjerne på norsk, er en svært ettertraktet potteplante som symboliserer julehøytid verden rundt. På grunn av sin popularitet er den et stort økonomisk bidrag i næringen, og blir produsert og solgt i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia, der Europa og Nord-Amerika er de ledende produksjonslandene. Bare i Norge blir det solgt i underkant av 6 millioner planter per år, som igjen tilsvarer en omsetning på 200 millioner NOK. Kjøpere ønsker små kompakte planter med lang holdbarhet. For å holde igjen vekst av stammestilk og forgreininger blir det brukt flere kjemiske vekstregulatorer. De fleste vekstregulatorene fungerer ved å stoppe et eller flere steg i biosyntesen til veksthormonet gibberellin, deriblant chlorocholinchloride (CCC), paclobutrazol, og daminozid, alle påvist som negative for helse og miljø. Gibberellin (GA) er en fellesbetegnelse på en rekke gibberelliner, et plantehormon som regulerer celledeling, avgjørende for plantevekst og fruktsetting. «Dvergete» planter som ikke uttrykker aktive GA - hormoner har en høy produksjon av enzymet GA-2- oksidase (GA2ox) som deaktiverer synteseveien, først oppdaget i erteplanter. Plantetransformering innebærer en stabil introduksjon av et (eller flere) «fremmed(e)» gen inn i plantens genom, og har utgjort flere viktige roller opp gjennom årene innen alt fra medisin til planter med større avling per arealenhet (sultproblematikk). For genmodifisering av julestjerne ble det utført stabil transformering med den naturlig forekommende jordbakterien Agrobacterium tumefaciens, en av de mest brukte transformeringsmetodene i nyere genteknologi. Antibiotikaresistens i fremstilling av genmodifiserte produkter er mye brukt som seleksjonsmarkør, spesielt nptII, genet for Kanamycinresistens. Resistensgen er lite ønsket på markedet, og nye europeiske lover begrenser bruken av antibiotikaresistens i transgen mat eller fôr. Siden julestjerneplanten hverken inngår i mat eller fôr kan genteknologi tas i bruk for å utvikle en ny sort uten sprøyting av giftige kjemikaler. For å håndtere utfordringene er Cre/loxP rekombinasjonsystemet satt inn i plasmidet pC35sCre for å fjerne nptII-sekvenser mellom LoxP-seter i transgene linjer. I denne oppgaven ble det brukt tre forskjellige plasmid konstruert av Dr. Ow’s samarbeidsgruppe i Kina, hvorav alle inneholdt seter for LoxP oppstrøms og nedstrøms for nptII. De første stegene i utviklingen av en ny julestjerne vil bli presentert her.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectJulestjerneno_NO
dc.subjectPoinsettiano_NO
dc.subjectTransformasjonno_NO
dc.subjectAgrobacterium tumefaciensno_NO
dc.subjectTi-plasmidno_NO
dc.subjectAntibiotikaresistensno_NO
dc.subjectNicotiana tabacumno_NO
dc.subjectGenmodifiseringno_NO
dc.subjectvevskulturno_NO
dc.subjectGibberelin- Ga2oxno_NO
dc.subjectCre/loxP rekombinasjonsystemno_NO
dc.subjectGenetiske markørerno_NO
dc.subjectAntibiotikafrittno_NO
dc.subjectScreeningno_NO
dc.subjectSouthern blot analyseno_NO
dc.titleVidereutvikling av transformasjonsmetoder i julestjerne for bedre kvalitet og produksjonsvilkårno_NO
dc.title.alternativeDevelopment of methods for transformation in Poinsettia for quality and production improvementno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel