Show simple item record

dc.contributor.authorSundby, Ingvild V.
dc.contributor.authorAasen, Lena M.
dc.date.accessioned2011-05-10T13:25:31Z
dc.date.available2011-05-10T13:25:31Z
dc.date.issued2011-05-10T13:25:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189336
dc.descriptionEn deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Kreft er en av vår tids store folkesykdommer og en stor utfordring for både enkeltindivider som rammes, helsevesen og samfunn. En kreftdiagnose rammer ikke bare den som blir syk, men også de menneskene vedkommende er knyttet til. 2 280 barnefamilier opplevde i 2007 at mor eller far fikk kreft. Mål: Målet med oppgaven er å bidra til å øke kunnskapen om barn som lever med kreftsyke foreldre ved å sette søkelys på hvem denne gruppen består av og hvilke problemer de kan oppleve. Metode: Oppgaven er todelt: Den første delen består av en tverrsnittstudie av registerdata fra Kreftregisteret som inneholder informasjon om familier i Norge med barn fra 0-18 år der en eller begge foreldrene har blitt diagnostisert med kreft. Den andre delen er en litteraturgjennomgang av hvordan kreft hos foreldre kan påvirke livsforhold hos familien, med fokus på barnas opplevelse av dette. I alt ble 16 studier inkludert. Resultater: 38 251 barn (3,4 % av alle barn i Norge født samme periode) levde med en eller to kreftdiagnostiserte foreldre per 1.1.2008. Barnas gjennomsnittsalder var 11,6 år (SD: 4,98). Kjønnsfordelingen blant barna var tilnærmet lik. Kreftsyke mødre utgjorde 53,3 % av tilfellene i datamaterialet, fedrene 46,6 %. Over 70 % av barna var født på det tidspunktet foreldrene fikk en kreftdiagnose. En fjerdedel ble født etter at diagnosen var stilt, mens 3,6 % av barna ble født samme år som mor eller far ble diagnostisert med kreft. Litteraturgjennomgangen viste at jenter i alle aldersgrupper rapporterte om flere problemer enn gutter uavhengig av hvem av foreldrene som var syk. Til tross for at studiene konkluderer noe ulikt, rapporterte barna i de fleste tilfeller at foreldrenes kreftsykdom hadde fått negative konsekvenser for deres liv. Barn av kreftsyke foreldre opplevde følelsesmessige, adferdsmessige, sosiale, praktiske og økonomiske problemer. Gjennomgangen viste også at resultatene er forskjellige ut fra om det var foreldrene eller barna som ble spurt, og at foreldrene ofte ikke oppfattet at barna slet med problemer av ulik art. Det å opprettholde mest mulig av det normale i livet, som fritidsaktiviteter, skolegang/ barnehage og kontakt med venner viste seg å være viktig. Likeledes omfanget av støtte fra venner, familie og nettverk. Konklusjon: Det ser ut til at barn med kreftsyke foreldre er en sårbar gruppe som har en økt risiko for å utvikle problemer. Ansatte i helsevesenet må være ekstra oppmerksomme på disse barna. Det kan være nødvendig med tilrettelegging på skole og i barnehage og det er viktig at ansatte her er ekstra oppmerksomme på disse barna og kobler inn fagpersoner ved Background: Cancer is a significant public health challenge in this century. A cancer diagnosis in a parent will affect the entire family, not only the patient. In 2007, 2 280 families including underage children experienced that a parent was diagnosed with cancer. Purpose: This study aims to increase the knowledge of the demographic features and the experiences of children living with a parent diagnosed with cancer. Methods: The study has two parts: Part one is a descriptive study using data from The Norwegian Cancer Registry. The dataset contains information of children aged 0-18 where one or both parents have been diagnosed with cancer. Part two is a literature review which describes how cancer in a parent may affect families with children. The focus is on the children involved, and 16 studies have been included. Results: As of January 1 2008, 38 251 children (3,4 % of all children in Norway within the age group 0-18 years) lived with one or two parents diagnosed with cancer. The children’s mean age was 11,6 years (SD: 4,98). The percentage distribution of boys and girls was similar. A total of 53,3 % of the cancer patients were mothers and 46,6 % were fathers. More than 70 % of the children were born before the parent was diagnosed. Around 25 % were born after the parent was diagnosed, and 3,6 % were born the same year their parent was diagnosed. The literature review showed that girls in all ages reported more problems than boys. The studies differed somewhat in their conclusions, but in most cases the children’s information appeared to indicate that their parent’s cancer diagnosis had negative consequences for their lives. Children of parents diagnosed with cancer stated that they experienced emotional, behavioral, social, practical and economical problems related to the disease. The literature review indicated that the results differed according to whether the parents or the children were used as informants. In most studies, the parents were unaware of many of the different kinds of problems the children claimed to be struggling with. Maintaining the normal aspects of life, like for instance leisure and school/preschool activities as well as relations with friends, appeared to be of great importance. Support from friends, family and the social networks were also found to be important for these children. Conclusion: It appears that children living with a parent diagnosed with cancer are a group at potential risk for developing certain problems in different areas, and it is thus important to focus on the welfare of these children within the healthcare system. It is likely also beneficial to facilitate an adequate development within the educational system.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectkreften_US
dc.subjectsykdommeren_US
dc.subjectforeldreen_US
dc.subjectinnvirkning på barnen_US
dc.subjectcanceren_US
dc.subjectdiseasesen_US
dc.subjectparentsen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectdemographic featuresen_US
dc.title"Når mor eller far har kreft". En deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Demography: 300en_US
dc.source.pagenumber97en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record