Show simple item record

dc.contributor.authorBjerknes, Linn
dc.date.accessioned2010-11-15T15:01:22Z
dc.date.available2010-11-15T15:01:22Z
dc.date.issued2010-11-15T15:01:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189304
dc.description.abstractBakgrunn: Bruken av radiologiske tjenester i Norge har økt de siste tiårene og røntgen thorax er den hyppigste undersøkelsen som blir utført. Overforbruk av radiologiske undersøkelser er et tema som stadig diskuteres og flere undersøkelser kunne med sikkerhet vært unngått. Studiens hensikt er å kartlegge indikasjonene og utfallet av røntgen thorax. Studien er utført som en kvalitetssikring av det radiologiske arbeidet ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål våren 2010. Materiale og metode: Informasjon om indikasjon og utfall av 1043 røntgen thorax undersøkelser utført på pasienter undersøkt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 2008 ble innhentet. Resultatet ble analysert i forhold til kjønn og alder. Studien ble meldt til det lokale personvernet. Resultater: 62 % (642/1043) av indikasjonene var ulike typer kontroller. Den hovedindikasjonen som forekom hyppigst var kontroll av hjerte/lungefunksjon med 26 % (271/1043), etterfulgt av kontroll av akutt hjerte/lungesykdom (16%, 166/1043). Totalt var det 42 % negative undersøkelser. 81 % av de preoperative kontrollene viste negativt funn. Konklusjon: En høy andel av røntgen thorax undersøkelsene utføres som kontroller. Kontroller kan være viktig ved oppfølging av pasienter, men hyppigheten bør vurderes på grunn av den høye andel negative funn. Background: The use of radiological imaging in Norway has increased the last decades and chest x-ray is the most frequent examination. Overuse of radiology is a topic that is heavily discussed and several examinations should possibly have been turned down. The purpose of this study was to identify the indications and outcome of chest x-ray examinations. The study is a quality control of the radiological work at Oslo University hospital, Ullevaal. The study took place during the spring 2010. Material and methods: A total of 1043 chest x-rays performed on patients examined at Oslo University, Ullevaal in 2008 was included. Information about indications and outcome was registered by retrospective reading the referrals. The results were analyzed in relation to gender and age. The study was applied to the local department of the Norwegian Social Science Data Services. Result: A total of 62% (642/1043) of the indications were different types of chest xray controls. The most frequent indication was control of the heart and lung function with 26% (271/1043), followed by control of acute heart and lung disease with 16% (166/1043). In total, there were 42 % negative results. 81 % of the preoperative controls were negative. Conclusion: A high percentage of chest x-rays was performed as a chest x-ray control. These examinations might be important for follow up of the patients, but the frequency should be discussed because of the high proportion of negative findings.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectrøntgen thoraxen_US
dc.subjectindikasjonen_US
dc.subjectutfallen_US
dc.subjectkvalitetskontrollen_US
dc.subjectx raysen_US
dc.subjectthoraxen_US
dc.titleRøntgen thorax : en kartlegging av indikasjoner og utfall av undersøkelser utført ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 2008en_US
dc.title.alternativeChest x-ray: a survey of indications and outcome of examinations performed at Oslo University Hospital, Ullevaal in 2008en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763en_US
dc.source.pagenumber58 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record