• Helårsproduksjon av jordbær i veksthus 

      Bengtsson, Staffan Henrik (Master thesis, 2010-12-16)
      Vi har lang tradisjon for jordbærproduksjon her i landet. Jordbærforbruket øker, likevel er antall jordbærprodusenter halvert de siste ti årene. Det er hovedsakelig to ting som gjør det vanskelig å være jordbærprodusent i ...