• Spragleflekk : frøsmitte i felt og mulige tiltak 

      Kvam-Andersen, Jan-Eivind (Master thesis, 2012-05-21)
      Spragleflekk er en soppsjukdom på bygg som skyldes soppen Ramularia collo-cygni og som har fått økt fokus, ettersom den blir funnet i stadig nye områder. I Norge er sjukdommen spesielt utbredt i Midt-Norge hvor den fører ...