• Romlig variasjon av klorid til norske vannforekomster 

      Tjøstheim, Helge (Master thesis, 2011-10-14)
      En økt tilførsel av natriumklorid (NaCl) til innsjøer via veisalting, vil påvirke innsjøers kjemiske og fysiske egenskaper, som igjen vil ha en effekt på akvatisk biota. En rekke innsjøer i Norge får årlig tilført store ...