Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstgaard, Lars Christian
dc.date.accessioned2013-09-06T10:55:01Z
dc.date.available2013-09-06T10:55:01Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189127
dc.description.abstractMidt-Norge har slitt med høye kraftpriser i flere år. Årsaken er befolkningsvekst og nye industrietableringer som har ført til at forbruket i Midt-Norge har økt de siste årene. I tillegg til lav magasinkapasitet i området, har det ikke vært bygget ut nok lokal produksjon til å kompensere for forbruksveksten. Dette har ført til at Midt-Norge i dag opplever et kraftunderskudd på 7,5 TWh i et normalår, og området er derfor avhengig av import. Sogn og Fjordane er et overskuddsområde når det kommer til kraftproduksjon og fylket er derfor netto eksportør av kraft. Selv om fylket har et kraftoverskudd på 5,7 TWh i et normalår, befinner store deler av produksjonen i fylket seg i Indre Sogn. Begrenset kapasitet på sentralnettet gjennom fylket har derimot gjort at også nordlige deler av fylket sliter med svekket forsyningssikkerhet. Flaskehalser på nettet og svekket forsyningssikkerhet har gjort at kraftkrevende industri i Midt-Norge møter høyere kraftpriser og bedriftene har ikke kunnet utvide produksjonen. I tillegg til dagens kraftoverskudd, er Sogn og Fjordane det fylket i landet som har størst potensial for utbygging av ny fornybar energi. Det meste av dette potensialet er uregulert produksjon. Slik situasjonen er i dag, har ikke nettet i området kapasitet til å ta imot mer produksjon. Dette gjør at investeringer på nettet er en forutsetning for at man kan utnytte potensialet til de fornybare energiressursene. NVE har i den forbindelse gitt konsesjon til oppgraderingen av sentralnettet mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med 420 kV kraftlinjen Ørskog-Sogndal. Sammen med tiltak på regionalnettet muliggjør denne kraftlinjen tilknytting av ny fornybar kraftproduksjon i fylket, og videre overføring nordover. I denne oppgaven blir det gjort en Nytte-kostnadsanalyse av potensialet for ny fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane. Prosjektene som inkluderes er konsesjonssøkte, eller meldte prosjekter hentet fra SFE sin kraftsystemutgreiing fra 2012. Den planlagte produksjonen inkluder 1,3 TWh vannkraftprosjekter, 2,3 TWh ny småkraft, og 2 TWh vindkraft.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleNytte-kostnadsanalyse av potensialet for ny fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordaneno_NO
dc.title.alternativeCost-benefit analysis of the potential for new power generation from renewable energy sources in Sogn og Fjordaneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540::Electrical power engineering: 542no_NO
dc.source.pagenumber97no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel