Show simple item record

dc.contributor.authorBergseth, Simen Hveding
dc.date.accessioned2013-08-07T12:25:36Z
dc.date.available2013-08-07T12:25:36Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188967
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne oppgaven går ut på å designe og dimensjonere en kjølekolonne av aluminium med tilhørende høydejusterbart stativ, for bruk ved motortesting i laboratoriet for maskin- og kjøretøydynamikk ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Kjølekolonnen skal regulere kjølevæsketemperaturen til forbrenningsmotorer opp til 130 kW, og stativet skal være høydejusterbart opp til 1 meter over bakkenivå. Først ble det utført en litteraturstudie av kjøling av forbrenningsmotorer for å fastsette funksjonskrav og tilrettelegge for fastsettelse av kravspesifikasjonene. Ved hjelp av gitte kravspesifikasjoner er det utført en screeningprosess for å velge det mest egnede konseptet for både kjølekolonnen og stativet. Kjølekolonnen er basert på et reservoar med termostat og flottørventil, og stativet er basert på en ramme med løpekatt og håndvinsj. Det ble utført termodynamiske og statiske beregninger for kjølekolonnen og dens hovedkomponenter, for å bestemme nødvendig vanntilførsel og fysiske mål. Det ble også utført beregninger for varmetap, og konkludert med at varmetapet er lite nok til å ikke ha praktisk betydning. Stativets hovedkomponenter og viktige sammenføyninger ble kontrollert statisk mot den dimensjonerende lasten, og tilstrekkelig dimensjonert. Nødvendige hovedmål ble bestemt etter justeringshøyde og veltemoment. En rekke komponenter og sammenstillinger fra kjølekolonnen og stativet ble også kontrollert med FEM-analyser, for å verifisere de håndberegningene som er gjort, og for ytterligere kontroll av nedbøyning og for å synliggjøre uheldige designelementer og tilrettelegge for optimalisering og forbedring av designet. Den endelige kjølekolonnen er sylinderformet med en ytre diameter på 260 mm, og en høyde på 800 mm, med aluminium 6060-T6 som konstruksjonsmateriale. Kjølekolonnen er designet for et væskevolum på 30 liter, og har rørstusser for slangekoblinger med 2 ½” utvendige BSP-gjenger. For en kjøleeffekt på 200 kW trenger kjølekolonnen en tilførsel av kaldtvann på omtrent 0,7 liter per sekund. Termostaten har en åpningstemperatur på 71 °C, og temperaturen stabiliserer seg på 75 °C ved full effekt. Stativet består av UNP50-profiler som vertikale ben og 50 mm rektangulære hulprofiler som stativfot, og benytter konstruksjonsstål med kvalitet S235JRG2. Stativet er omtrent 1,6 meter høyt uten hjul, og bredden er 0,8 meter. Stativfoten har en lengde på 0,76 meter. Løpekatten er basert på firkantstål med glideklosser, og justeres ved hjelp av en håndvinsj og ståltau med en diameter på 3 mm. Systemet er designet så kompakt som mulig etter kravspesifikasjonene, og med færrest mulig tilkoblingspunkter. Kjølekolonnen er fleksibel med tanke på motorstørrelser, og stativet tillater kompakt lagring når systemet ikke er i bruk. Kjølekolonnen er dimensjonert for å fungere opp til realistisk ”worst-case scenario” for en forbrenningsmotors virkningsgrad, som ble estimert til en varmetilførsel på 200 kW. Stativet er dimensjonert for belastningen fra kjølekolonnen og løpekatten med en sikkerhetsfaktor mot brudd på 4. Den dimensjonerende lasten ble estimert til 240 kg. Den estimerte totalkostnaden for innkjøp, produksjon og montering av en prototype er i overkant av 50 000 kroner. ABSTRACT The main goal of this project is to develop an aluminium cooling column with adjustable stand, for use in the laboratory for machine- and vehicle dynamics at the Norwegian University of Life Sciences. The purpose of the cooling column is to regulate the coolant temperature of combustion engines up to 130 kW during dynamometer testing. The stand is to be adjustable up to one meter above ground level. The project was started with a literature study of the cooling systems of combustion engines, to facilitate choosing the functional requirements and determining the product specifications. By using the given specifications, the concepts have undergone a screening process to help choose the most suitable concept for the cooling column and the stand. The cooling column is based on a reservoir with a thermostat and a float valve, and the stand is a framed construction adjusted by a trolley and a hand winch. Thermodynamic and structural calculations were conducted for the cooling column and its main components to determine the required cold-water flow and the main dimensions. The heat loss during use was also determined, concluding that the total heat loss is without significance for the cooling effect. The main components of the stand and important joints were statically controlled using the design load for all calculations. The main dimensions of the stand were determined using the necessary adjustment range and the tipping moment of the construction. FEM analyses for the main components and assemblies of the cooling column and the stand were conducted to verify hand calculations, and to facilitate design optimization. The cooling column is cylindrical with an outer diameter of 260 mm, and a height of 800 mm. It is constructed from 6060-T6 aluminium. It is designed for a fluid volume of 30 litres, and has connections for 2 ½” hose barbs with outside BSP-thread. The necessary water supply is determined to be 0,7 litres per second. The thermostat opens at 71 °C, and the temperature stabilizes at 75 °C during full power. The stand consists of UNP50-profiles and 50 x 30 mm rectangular hollow sections, and uses construction steel with quality S235JRG2. Total height is about 1,6 metres, and the total width is 0,8 metres. The foot of the stand has a length of 0,76 metres. The trolley is based on square steel profiles with slide blocks, and is adjusted by a hand winch using a 3 mm steel wire. The system is designed as compact as possible in accordance with the given specifications, and has the least amount of connections possible. The cooling column allows for different engine sizes, and the stand is designed to allow compact storage whenever the system is not in use. The cooling column is developed to be compatible with the worst-case scenario for a combustion engines efficiency, which resulted in an estimated 200 kW of heat from an engine with 130 kW of power. The stand is developed to handle the load from the cooling column and the trolley with a safety factor of 4 against failure. The design load was estimated to be 240 kg. The estimated total cost of a prototype is determined to be in excess of 50 000 NOK without taking the development costs into consideration.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKonstruksjonno_NO
dc.subjectConstructionno_NO
dc.subjectKjølingno_NO
dc.subjectCoolingno_NO
dc.subjectMotorno_NO
dc.subjectEngineno_NO
dc.titleKonstruksjon av kjølekolonne med stativ for forbrenningsmotorer opp til 130 kWno_NO
dc.title.alternativeConstruction of cooling column with stand for combustion engines up to 130 kWno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570::Machine construction and engineering technology: 571no_NO
dc.source.pagenumber186no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record