Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolvang, Michael
dc.date.accessioned2013-08-07T11:27:11Z
dc.date.available2013-08-07T11:27:11Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188961
dc.description.abstractEurokoden er meget omstendelig og tidskrevende i forhold til Forenklet metode. Det er derfor ønskelig å nærmere studere, analysere og sammenligne resultater av beregninger til Eurokoden mot Forenklet metode. Målsetting er å undersøke om forenklet metode er konservativ (trygg) mot dagens gjellende standard, Eurokode 3 (Metode 2). Det er valgt ut 3 generelle knekke tilfeller som begrenses til styrt knekking om sterk akse. Arbeidete starter med et litteraturstudium av grunnlagsteori. Jeg har studert forenklet metode og Eurokode 3 (metode 2) med tilhørende tabeller. Videre hånberegnet jeg de 3 utvalgte casene. Bjelketypen som benyttes for håndberegningene er HE240A med material S235 og S355. I case 1 blir bjelken kun utsatt for en aksialkraft, mens bjelken/søylen i de 2 resterende casene i tillegg påføres et moment. Opplagrings betingelsene er like for case 1 og case 2, her er bjelkene leddlagret i begge ender. I case 3 blir det sett på en fast innspent søyle med en fri utkragerbjelke i andre enden. Når beregningene av casene er gjennomfør blir resultatene sammenlignet og oppsummert. Dernest utførte jeg det en dataanalyse av case 3 da dette caset kom ut på liberal (utrygg) side av Eurokode 3 (Metode 2). Det ble undersøkt tre bjelke typer, HEA og IPE og HEB med størrelser fra 200 til 300, 13 forskjellige bjelkelengder og 2 material typer som totalt utgjør 442 ulike tilfeller av Case 3. Resultatene ble analysert og kommentert og det ble gitt anbefalinger til nye interaksjonskonstanter. Resultatene er som følger. Forenklet metode kom ut på konservativ (trygg) side av Eurokode 3 i Case 1 og Case 2 men ikke i Case 3. Case 3 ble derfor grundig testet og av de tre bjelketypene som ble undersøkt i dataanalysen kom typen HEB ut som det beste alternativet. Det ble gitt forslag til forbedring av interaksjonskonstanter for bjelketypen HEA og HEB. Den nye anbefalte interaksjonskonstanten for HEA er 1,6 mens den er 1,52 for HEB. Det ble ikke anbefalt en nye interaksjonskonstant for bjelke av typen IPE da Forenklet metode kom ut på konservativ trygg side av Eurokode 3 (metode 2) i alle relevante tilfeller.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKnekkingno_NO
dc.titleKnekking : forenklet metode mot Eurokode 3, metode 2no_NO
dc.title.alternativeBuckling : simplified method versus Eurocode 3, Method 2no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570no_NO
dc.source.pagenumber87no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel