Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØdemark, Laila
dc.date.accessioned2012-06-21T10:23:52Z
dc.date.available2012-06-21T10:23:52Z
dc.date.issued2012-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188913
dc.description.abstractDenne studien er en del av prosjektet ElevForsk som har som hovedmål å utvikle undervisning i utforskende arbeidsmåter knyttet opp til hovedområdet Forskerspiren i læreplan for naturfag og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Studien er en del av et konkret ElevForsk-prosjekt som ble gjennomført ved en videregående skole i Akershus vinteren 2011. I et tverrfaglig prosjekt mellom norsk og naturfag skulle elevene i to klasser på VG1 utforske ulike selvvalgte Interessekonflikter. Elevene jobbet i grupper og utforskningen skulle munne ut i en sluttrapport som ble vurdert med karakter i norsk og naturfag. Denne oppgaven tar for seg vurderingen av disse sluttrapportene. Det er gjort lydopptak av to vurderingsmøter som lærerne i prosjektet gjennomførte i forbindelse med vurdering av sluttrapportene. Det er ett møte per klasse og klassens norsklærer og naturfagslærere deltar på møtet. Samtalen som lærerne har på vurderingsmøtene er transkribert i sin helhet og er analysert med diskursanalyse som overordnet analysemetode. I analysen er det i hovedsak brukt elementer fra Kritisk tekstanalyse slik det er beskrevet i boken Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig analyse (Svennevig, Sandvig, & Vagle, 1993). Analysen gav svar på hvilke normer og virkelighetsbilder som ligger til grunn for lærerens vurderingspraksis i dette spesifikke ElevForsk-prosjektet. Den gav svar på hvilke kompetanser lærerne la vekt på når de vurderte, som kort kan oppsummeres som generelle tekststrategier. I tillegg viste analysen at det skjer en forenkling av prosjektets opprinnelige vurderingskriterier, når lærerne overfører dem til et vurderingsskjema som brukes i vurderingen. Det er også gjort funn som tyder på at læreren legger implisitte kvalitetsstandarder til grunn for vurderingene de gjør og at vurdering av måloppnåelse også er basert på implisitt forståelse i lærergruppen. Det kan se ut som det er behov for et tettere samspill mellom underveisvurdering og vurdering av sluttproduktet i prosjektet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectutdanningno_NO
dc.subjectutforskende arbeidsmåterno_NO
dc.subjectdiskursanalyseno_NO
dc.subjectElevForsk-prosjektetno_NO
dc.titleVurdering av sluttrapport i et tverrfaglig utforskende prosjektno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber133no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel