Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstenfor, Kaja
dc.date.accessioned2012-08-21T10:02:40Z
dc.date.available2012-08-21T10:02:40Z
dc.date.issued2012-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188871
dc.descriptionForskermøter som en støttestruktur i arbeid med utforskende arbeidsmåter i naturfagno_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har vært en del av et forskningsprosjekt i ElevForsk. I ElevForsk jobbes det med å utvikle undervisning som kan gjøre elever mer utforskende i naturfag, gjennom å knytte sammen kompetansemålet Forskerspiren og grunnleggende ferdigheter i naturfag (Knain & Kolstø, 2011). Jeg har studert elever som jobber med utforskende arbeidsmåter i et tverrfaglig prosjekt i norsk og naturfag. Elevene skulle selv velge og utforske et spørsmål innenfor en interessekonflikt relatert til bærekraftig utvikling, eksempelvis Regnskogen. Oppgaven tar for seg en støttestruktur i utforskende arbeid som kalles ”Forskermøte”. Forskermøter skal støtte elevenes læring i retning av mer vitenskaplige samtaler mellom elevene ved at de må snakke om eget forskningsprosjekt og være kritiske venner for andre elevgrupper. Jeg har sett nærmere på hvordan Forskermøte som en støttestruktur kan fremme elevers utbytte med utforskende arbeidsmåter. Empirien i oppgaven blir diskutert ut i fra teori om utforskende arbeidsmåter, erfaringslæring og sosiokulturelt perspektiv på læring. For å analysere Forskermøte har jeg støttet meg på Svennevig, Sandvik & Vagle (1993) sitt analytiske teoretiske rammeverk Kritisk tekstanalyse, og på modellen til Mercer (1995) der han beskriver tre måter å samtale og tenke på. Masteroppgaven bygger på empiri i fra direkte observasjon, lydopptak, videoopptak, medforskere, e-poster fra lærerne og skriftlige dokumenter fra læringsplattformen Wiki.. Disse dataene lå til grunn i analysen av hvordan Forskermøte kan fremme elevers utbytte i arbeid med utforskende arbeidsmåter fra forskjellige perspektiver. Funnene i casen peker mot at Forskermøte er en egnet arena for å fremme elevers utbytte med utforskende arbeidsmåter, men at det er noen kriterier som skal til for å få dette til å skje. Det viser seg at det må være et godt samspill mellom elevene, og at elevene og læreren må være sikre på hensikt og sine roller i Forskermøte. De kritiske elevene har god nytte av forslag til spørsmål på forhånd, men lærerens tilstedeværelse er viktig for å styre prosessen og modellere språk og spørsmålsvalg. Til sammen skaper dette utforskende og produktive samtaler som fremmer elevers utbytte med utforskende arbeidsmåter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectarbeidsmåterno_NO
dc.subjectForskerspirenno_NO
dc.subjectForskermøteno_NO
dc.subjectnatural sciencesno_NO
dc.titleHvordan kan forskermøte være med på å fremme elevers utbytte med utforskende arbeidsmåter i naturfag?no_NO
dc.title.alternativeHow can use of research meetings increase students outcome from science inquiry?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.source.pagenumber82no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel