Show simple item record

dc.contributor.authorRamstad, Kjetil
dc.date.accessioned2012-04-27T11:36:04Z
dc.date.available2012-04-27T11:36:04Z
dc.date.issued2012-04-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188825
dc.description.abstractOppgaven har sett på muligheter og utfordringer for hvordan BIM og skråstreksplanlegging (4D) kan brukes for å effektivisere fremdriftsplanleggingsprosessen sammenlignet med en tradisjonell 2D-basert produksjonsplanlegging. Det ligger store utfordringer i kombinasjonen mellom den enorme mengden av individuelle aktiviteter og aspekter som er typisk for et byggeprosjekt og de manuelle planleggingsmetodene som tradisjonelt benyttes i byggebransjen. Den tradisjonelle måten å planlegge prosjekter på inneholder få verktøy for å visualisere og simulere den 3- og 4 dimensjonale virkeligheten som planlegging av et byggeprosjekt er. Ved hjelp av 2D-tegninger og fremdriftsplanen må fremdriftsplanleggeren mentalt visualisere den komplekse 3- og 4 dimensjonale virkeligheten. Gantt-diagrammer som er den typiske måten å fremstille fremdriftsplanen har sine begrensinger. Som planleggingsmetode fokuseres det i oppgaven på skråstreksplanlegging. Ved skråstreksplanlegging som metode fremstilles fremdriftsplanen med en tidsakse og en stedsakse. Dette gir forbedrede muligheter for å få en oversikt over prosjektforløpet og for å se hvordan aktivitetene gjentas i forskjellig omfang på forkjellige deler av prosjektet. Planleggeren kan ha nytte av 4D-modeller i opprettelsen, verifiseringen og kommunikasjonen av fremdriftsplanen. Forskning har vist at det er en rekke muligheter ved å ta i bruke 4D-modeller i planleggingsprosessen, men på tross av dette er det i liten grad tatt i bruk som et planleggingsverktøy i produksjonsfasen av et byggeprosjekt. Årsaken til dette kan ha sammenheng med at bruken av BIM fortsatt er på et tidelig stadium og det tar tid før byggebransjen tar i bruk ny teknologi. En annen årsak kan være at teknologien ikke har kommet langt nok for en effektiv bruk av 4D-modeller. Forskning tyder på at det ligger begrensinger i dagens 4D-teknologi i forhold til å bli et nyttig og effektivt verktøy for planleggingen av produksjonen. Med grunnlag i forskning og praktisk testing av programvare er det i rapporten utviklet en IDM for en 4D-planleggingsprosess. Ved å ta i bruk kunnskap fra tideligere forskningsstudier på tema har det vært fokus på å lage en IDM som løser noen av hovedkritikkene som er rettet i mot dagens 4D-teknologi.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBIMno_NO
dc.subjectproduksjonsplanleggingno_NO
dc.subject4Dno_NO
dc.subjectskråstreksplanleggingno_NO
dc.subjectIDMno_NO
dc.subjectproductionno_NO
dc.subjectdevelopmentno_NO
dc.titleBygnings informasjons modell(BIM) og fremdriftsplanlegging av produksjonno_NO
dc.title.alternativeBuilding information model(BIM) and schedule planning of productionno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO
dc.source.pagenumber65no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record