Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolvang, Merethe
dc.contributor.authorBjelland, Anne Sofie Handal
dc.date.accessioned2011-10-07T08:20:39Z
dc.date.available2011-10-07T08:20:39Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188799
dc.description.abstractSammendrag. Med denne oppgaven ønsker vi å vise hvordan god lufttetthet kan oppnås ved dagens nybygg. Dette har vi forsøkt å vise eksemplifisert gjennom å følge et case-prosjekt. Befaringer og trykktester på andre byggeprosjekter har gitt ytterligere grunnlag for å besvare problemstillingen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med entreprenørfirmaet Skanska. Trykktester gjort av Skanska fra to år tilbake og frem til i dag er kombinert med en spørreundersøkelse gjort blant prosjektene som ble trykktestet. Dette har dannet grunnlaget for statistikk som belyser lekkasjetall ut fra forskjellige parametere ved byggeprosjekt. Case- prosjektet vårt er Nesodden kommunesenter som bygges etter passivhus- standard og derfor har et krav til lekkasjetall på 0,6 h¯¹. Vi har fulgt prosjektet gjennom hele perioden og observert og deltatt i sikringen av lufttettheten ved prosjektet. Vi har foretatt tre trykktester i bygget hvorav alle var tidligtester. Alle testene gav gode resultater og det kan se ut til at Nesodden kommunesenter vil tilfredsstille kravet til lekkasjetall. Dagens krav til lufttetthet og hvordan de kontrolleres er presentert. I tillegg greies det ut om dagens metode for å måle lufttetthet og hvordan lufttetthet normaliseres ved lekkasjetall. Det fokuseres også på detaljløsninger og hvordan disse kan oppnå best mulig lufttetthet. Vurderinger er her gjort på grunnlag av observasjoner og erfaring fra byggeplass samt litteratur. Gjennom hele oppgaven belyses lufttetthetens rolle ved alle faser i et byggeprosjekt. Resultatet kan sies å være en veiledning til gode løsninger og god byggeprosess for å oppnå god lufttetthet i nybygg. Abstract. This thesis attempts to demonstrate how good airtightness in buildings can be obtained. We have tried to exemplify this trough a case- study on a construction site. Inspections and air tightness measurements conducted on other construction sites has formed an even better foundation for our task. The thesis is written in cooperation with Skanska, a great entrepreneur firm. They have done air tightness measurements on their projects in about two years. Their results combined with surveys done on all the projects that were measured have resulted in statistics on n50-values based on different parameters within a construction project. The construction project for our case- study is Nesodden community center. This building is being built as a passive house which requires that the building envelope has an n50- value no higher than 0, 6 h¯¹. In our case- study we observed and participated in securing good air tightness during the construction period. We have participated in three air tightness measurements on the building, all of them were tests during the early phase of the project when only the windproof layer of the wall was mounted. All the measurements had good results and it seems like Nesodden community center will satisfy the requirements. Current requirements for air tightness in buildings and how they are controlled have been presented. The method for pressurization testing as well as how airtightness is normalized in different metrics is also introduced. Studies have been made on how details are formed and conducted to obtain good airtightness. Assessments have been made based on observations and experience from construction sites, combined with theory. In this thesis air tightness is visualized in all the phases throughout a construction process. The result could be called a guide to good solutions and a good construction process to obtain good airtightness in today’s new buildings.en_US
dc.description.sponsorshipSkanska Norge ASen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectLufttettheten_US
dc.titleTett bygg : lufttetthet i norske nybyggen_US
dc.title.alternativeAirtight building : air tightness in new Norwegian buildingsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en_US
dc.source.pagenumber132en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel