Show simple item record

dc.contributor.authorOhrvik, Dåreth Holand
dc.date.accessioned2011-05-11T08:07:09Z
dc.date.available2011-05-11T08:07:09Z
dc.date.copyright2010
dc.date.issued2011-05-11T08:07:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188704
dc.description.abstractJeg har opplevd å kjede meg faglig i grunnskolen på grunn av at undervisningsinnhold ikke ble tilpasset mitt faglige nivå, og heller ikke min innlæringshastighet. I løpet av utdannelsen ble jeg introdusert for foreningen Mensa Norge. Jeg gjennomførte IQ-testen deres, og resultatet viste at jeg kvalifiserte til opptak. Jeg begynte da å lure på om det kunne være en sammenheng mellom høy IQ og en opplevelse av manglende tilpasset opplæring i grunnskolen, og da særlig i realfag (matematikk og naturfag). Basert på dette gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant medlemmene i foreningen Mensa Norge. Medlemmene ble spurt ut om sitt forhold til realfag fra grunnskole til høyere utdanning, sin opplevelse av å ha fått tilpasset opplæring i realfag i grunnskolen, sitt videre utdanningsvalg i forbindelse med realfag, begrunnelser for disse, og om noe kunne vært gjort for å påvirke dem til å velge realfag. Av ca 600 medlemmer var det 209 som besvarte spørreskjemaet. Resultatene viser at majoriteten av respondentene oppgir at de har gode evner i realfag, flere i matematikk enn i naturfag. I tillegg tyder resultatene på at majoriteten av respondentene har personlig interesse for realfag. Majoriteten har også valgt realfag på videregående skole, men atskillig færre har valgt rene realfag i høyere utdanning. Til gjengjeld har svært mange valgt en utdanning med realfaglig basis, som medisin og økonomi. Ca 70 % av respondentene oppgir egen interesse som faktor som påvirket dem til å velge realfag i videregående skole. Videre oppgir flere respondenter at dårlig tilpasset opplæring i realfag påvirket dem til ikke å velge realfag videre i utdannelsen. Av de som ikke hadde valgt realfag i videregående skole eller i høyere utdanning, svarte mange at bedre tilpasset opplæring i realfag i grunnskolen kunne påvirket dem til å velge realfag. Resultatene fra spørreundersøkelsen antyder at norsk skole har en vei å gå når det gjelder å tilpasse opplæringen til elever med høy IQ. Når det gjelder å tilpasse opplæringen til de elevene som lærer raskere, og bedre, enn det pensum er lagt opp til, kan vi se til utlandet etter metoder. Det er likevel viktig å være forsiktig for å unngå stigmatisering av elever og forskjellsbehandling uansett læreforutsetninger. Abstract I have experienced boredom in school due to education methods not suitable for my level of learning abilities. During my education I was introduced to the society Mensa Norway. I completed their IQ-test, and the result showed me qualified for admission. I then started wondering if there could be a connection between high IQ and an experience of lack of adapted education, and especially in science and mathematics. Based on this I did a survey among the members of Mensa Norway by using a question form. They were asked to answer questions about their relationship to science and mathematics in school, their experience of adapted education in science and mathematics, their higher education choices concerning science and mathematics, their reasons for choosing or not choosing science or mathematics in higher education, and if something could have been done to make them choose science or mathematics. From a total of about 600 members, 209 answered the question form. The results suggest that the majority of the respondents have good abilities in science and mathematics, but most in mathematics. In addition, the results suggest that the majority of the respondents also have a personal interest for science and mathematics. The majority has also chosen science or mathematics in high school, but considerable fewer have chosen this in higher education. On the other hand, many have chosen an education with science or mathematics as a basis, like medicine or economy. About 70 % of the respondents state that their own interest was a factor for choosing science or mathematics in high school. Further on, several of the respondents state that badly adapted education in science and mathematics made them not choose these subjects in higher education. Of those who hadn’t chosen science or mathematics in high school or higher education, many stated that better adapted education could have influenced them to choose these subjects after all. The results show that the Norwegian school has a way to go in regard to adapted education for students with high IQ. When it comes to adapting the education to those students who learns faster, and better, than the curricula expects, we can look abroad for methods. It’s nevertheless important to be careful to avoid stigmatization and discrimination of students whatever their learning abilities are.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectevnerike barnen_US
dc.subjectMensa Norgeen_US
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.subjectrealfagen_US
dc.subjectintelligensen_US
dc.subjectbegavede barnen_US
dc.subjectgifted childrenen_US
dc.subjectMensa Norwayen_US
dc.subjectgifted educationen_US
dc.subjectmathematicsen_US
dc.subjectnatural sciencesen_US
dc.subjectintelligenceen_US
dc.titleVil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg.en_US
dc.title.alternativeAre higher education choices influenced by adapted education? Mensa Norway's members' experience of adapted education in science and mathematics and their choices in higher education.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400en_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record