Show simple item record

dc.contributor.authorRoca, Kristoffer
dc.date.accessioned2011-10-07T10:34:54Z
dc.date.available2011-10-07T10:34:54Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188702
dc.description.abstractI framtiden vil det trolig bli stilt strengere krav til energibruk ved transport av gods og personer på offentlige veier. Trehjulet motorvogn vil naturlig nok være lettere enn firehjulet motorvogn. Denne oppgaven tar for seg eksteriørdesign for et slikt kjøretøy. Kravspesifikasjonene for kjøretøyet klargjøres først før metodedelen begynner. I metodedelen gjennomgås temaene ergonomi, fysikk, design, funksjon, materialer, og estetikk. Dette for å opparbeide tilstrekkelig teoretisk bakgrunn for det videre arbeidet. Hoveddelen tar fatt på designdetaljer for kjøretøy, og det presenteres noen artige innovasjonsdesign. I kapittelet ”Valg av konsept” etableres det hovedformer, og det foretas en utvelgelse. Tre konseptskisser presenteres. En skalamodell av favorisert konseptkjøretøy blir så presentert i kapittelet ”Skalamodell”. CFD-analyse gjennomføres på favorisert konseptkjøretøy. Resultater fra analysen og konklusjoner avlutter kapittelet. Tre designløsninger skisseres i kapittelet ”Valg av design”. En designløsing utvelges spesielt, og hoveddelen avsluttes med presentasjon av designløsningen. Oppgaven avsluttes med en prosessdiskusjon og konklusjon. Litteraturliste og nettkilder befinner seg bakerst i oppgaven, før vedlegg. The future probably holds stricter rules for the use of energy in the transportation sector. A three-wheeled vehicle naturally weighs less than a four-wheeled vehicle. This assignment assists in the development of exterior design for such a vehicle. The specifications for the vehicle are firstly made clear, before the method part begins. In the method part, topics like ergonomics, physics, design, function, materials, and esthetics are treated. This is to ensure enough theoretical background, before the main part of the work. The main part begins with detail designing for vehicles, and there is presented some “innovation designs”. In the chapter “Valg av konsept” “mainforms” are established, and a selection is made. Three concept sketches are presented. A scale-model is presented of the favored concept vehicle, in the chapter “Skalamodell”. CFD-analysis is carried out on the vehicle, and results and conclusions finish the chapter. Three design solutions are sketched in the chapter ”Valg av design”. A design is selected specially, and the main part ends with presentation of the design. The assignment ends with a discussion of the process, and conclusion. Bibliography and internet sources are found at the end of the assignment, before the annexes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleDolphin Family, del A: Utvikling av eksteriørdesign for lettvektskjøretøyen_US
dc.title.alternativeDolphin Family, Part A: Development of exterior design for a lightweight vehicleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record