Show simple item record

dc.contributor.authorLind, Anine
dc.date.accessioned2012-11-16T09:43:24Z
dc.date.available2012-11-16T09:43:24Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-11-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188328
dc.description.abstractSammendrag Temaet for oppgaven er utvikling av urbane ”infill-tomter” og identifisering av risiko en møter på under utvikling av byggeprosjekter på slike tomter. Det er sett på to case, et i Oslo og et i København. Begge disse casene gjelder utvikling av ”infill-tomter” i svært sentralt beliggende, og populære, strøk nær sentrum. Første del av oppgaven består av en teoridel. Her er det gjennomført en litteraturstudie for å avdekke hva infill er. Først er det sett på vekst og boligproduksjon i Oslo, og belyst infill som et fenomen for å produsere boliger i et knapt marked. Videre er det sett på infill fenomenet i forhold til boligkvalitet, byutvikling og byreparasjon og på infill som en mulig forretningside for eiendomsutviklere. Det er videre analysert foreliggende forskning rundt risiko en eiendomsutvikler vil møte på, under infill utvikling. Det er sett på reguleringsrisiko, finansieringsrisiko, markedsrisiko og produksjonsrisiko som hovedpunkter for å identifisere risiko en møter på under utvikling av infill prosjekter. Casene viser at infill kan defineres som to forskjellige fenomen. For eiendomsutvikleren i Oslo fungerte infill utvikling som et forskningslaboratorium: et stort firma innen boligutvikling bruker infill-prosjekter til å finne gode løsninger som de kan ta med seg videre til større prosjekter. Urban infill utvikling er på bakgrunn av dette noe samfunnet nyter godt av. I København fungerte infill-prosjektet som en mulighet for eieren til å bygge drømmeboligen i en eksklusiv og sentrumsnær gate, hvor markedet så knapt at det nesten er umulig å finne ledige tomter i området. Denne eiendommen ble bygget slik at byggherre selv kunne bo der. Risikoen som var avgjørende i casestudien i Oslo var produksjonsrisikoen, mens i casestudien i København var det markedsrisikoen som var den høyeste risikoen.Abstract The theme of the thesis is the development of urban infill sites and identification of risk one encounter during the development of such projects. It is seen in two specific cases, one in Oslo and one in Copenhagen. In both of these cases the infill developments is located in central and popular areas, close to the city center. In the first part of the thesis, theory regarding infill development is discussed. This is to broaden the understanding of what urban infill is. Moreover, the theory about the various risks one may encounter during the development of infill sites is discussed, to have a certain theoretical term regarding risk. In the second part of the task two case studies are made. Through these studies it is done an in-depth interview with the project manager on the case in Oslo and in Copenhagen. In this chapter, empirical data is presented rather detailed, so it is possible to make up your own mind based on what is said during the interview. In the last part of the thesis the empirical findings are analyzed. The issues of what urban infill really is are answered. In addition, the risks that are encountered during the development of such projects are identified and ranked. At last it concludes with my own thoughts based on the study I have done.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEiendomsutviklingno_NO
dc.subjectUrban infillno_NO
dc.subjectIdentifisering av risikono_NO
dc.titleUtvikling av urbane infill tomter og identifisering av risiko ved denne type prosjekterno_NO
dc.title.alternativeUrban infill developement and identifying risk in theese real estate projectsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record