Show simple item record

dc.contributor.authorSæverud, Hanne Polden
dc.date.accessioned2010-11-30T08:45:13Z
dc.date.available2010-11-30T08:45:13Z
dc.date.issued2010-11-30T08:45:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188020
dc.description.abstractI oppgaven har jeg klarlagt de ulike definisjonene for vegetasjon over bygningsstrukturer som vil være mest aktuelle å bruke i Norge. Definisjonene vil ha betydning for om man bruker riktig begrep på de ulike ”typene” av uterom. Uten riktig begrep, kan det oppstå misforståelser og løsninger som ikke er ønskelig. I denne sammenheng kan da beboerne bli skadelidende. Jeg vil i oppgaven skille mellom takterrasse, grønne tak, takhager og uterom på lokk og tak. Arealets beliggenhet, vegetasjonstype (ekstensiv og intensiv) og brukshensikten vil avgjøre hvilket begrep som bør brukes. Vegetasjon har stor verdi både for oss mennesker, men også for miljøet. Å beplante tak, lokk og vegger vil være svært positivt i byer og tettsteder. Det bygges i dag mange uterom som ligger over parkeringskjellere. En del av disse nyere boligprosjektene har uterom med lite vegetasjon og andre dårlige løsninger. Det er nødvendig ved nybygging at planleggerne av uterommet er tidlig med i prosessen for å sikre at konstruksjon vil tåle den tyngden som trengs, slik at uterommet kan brukes og være vegetasjonsrikt. Jeg har i oppgaven konkludert med ulike prinsipper som vil sikre at uterom på lokk og tak vil ha gode kvaliteter. Disse prinsippene har jeg brukt som kriterier ved vurderingen av fire eksempler. Disse prinsippene vurderer bebyggelsen og lokalisering, bebyggelsen og uterommet, uterommets utforming og uterommets miljøfordeler. Prinsippene vil blant annet ta stilling til tilgjengelighet, rommelighet, solforhold og vegetasjonskrav. Vurderingen av eksemplene viser at god planlegging av uterommet er viktig for uterom på lokk og tak, siden avgjørelser som blir gjort tidlig vil få betydning for uterommets utforming, og da spesielt mulighetene for beplantning. Uterom på lokk og tak bør blant annet ha gode inndelinger av rommet med vertikale grønne vegger, helhetlige løsninger, samsvar mellom bebyggelsens høyde og avstand og være vegetasjonsrike, noe som kan gjøres gjennom grønnflatefaktor. Prinsipper som angir krav til ulike kvaliteter, vil kunne bidra til at uterommene på lokk og tak blir gode steder. The focus of this study has been to clarify the various existing definitions for vegetation over built structures, relevant for use in Norway. These definitions will aid the correct usage of the terms for various types of outdoor areas. Using incorrect terms may result in misunderstandings and undesirable built solutions, which might have a negative effect on the residents. This study distinguishes between roof terraces, green roofs, roof gardens and outdoor areas over built structures. The location of green areas, the type of vegetation (extensive and intensive) and the area’s intended use will define which term should be applied. Vegetation has great value for humans as well as for the environment. Planting on built structures and walls will make a positive contribution for cities and towns. Today, many outdoor areas are placed over parking structures and some newer residential projects have very little vegetation. It is necessary to start planning for the outdoor areas from an early stage, in order to ensure that the structure will be able to support the required weight. This will ensure usability of the outdoor area and lush vegetation. The conclusion of this study is a set of principles which ensure good quality for outdoor areas over built structures. The principles assess the location of the area and the surrounding buildings, the area’s design and environmental advantages, as well as accessibility, spaciousness, sun conditions and vegetation demands. Finally, the principles are used as criteria for the assessment of four Norwegian examples of outdoor areas over built structures. The assessment shows that good planning is important for outdoor area over built structures, as decisions made early on will impact the final design of the area. This applies in particular to planting options. Outdoor areas over built structures should have comprehensive solutions and be subdivided with vertical green walls. There should be a relationship between the height of the buildings in the area and the spacing between them. Also, a high “green factor” will make the area lush in vegetation. Principles which set standards of quality, will contribute toward making outdoor areas over built structures into good places to be.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectuteromen_US
dc.subjectutearealen_US
dc.subjectbetongdekkeen_US
dc.subjecttakhageen_US
dc.subjectgrønne taken_US
dc.subjecttakterrasseen_US
dc.subjectgreen roofsen_US
dc.subjectroof gardensen_US
dc.subjectfortettingen_US
dc.subjectbyromen_US
dc.subjectgardensen_US
dc.subjectroofsen_US
dc.titleUterom når nye høyder. Prinsipper for gode uterom på lokk og tak.en_US
dc.title.alternativeOutdoor areas reach new heights. Principles for quality outdoor areas over built structures.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234en_US
dc.source.pagenumber110 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record