Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLind, Anders Østenstad
dc.contributor.authorKazaz, Zlatko
dc.date.accessioned2011-11-14T08:13:05Z
dc.date.available2011-11-14T08:13:05Z
dc.date.issued2011-11-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187635
dc.description.abstractBruken og utviklingen av balansert målstyring (BM) på verdensbasis er snart inne i sitt tredje tiår. Mange nordiske virksomheter har tatt i bruk dette styringssystemet og bruker dette aktivt i dag som en integrert del av strategiarbeidet. Denne masteroppgaven sammenligner et knippe av disse målt opp mot internasjonale beste praksis, representert ved The Palladium Group Inc.1 sin Hall of Fame. Vi har samlet inn data ved hjelp av en spørreundersøkelse, samt etterfølgende dybdeintervjuer for tre av respondentene. Spørreundersøkelsen er basert på en internasjonal undersøkelse som brukes for å kartlegge virksomheters prestasjon vedrørende BM. Undersøkelsen inneholder 27 påstander om bruken av BM, representert ved 5 prinsipper: mobilisering, operasjonalisering, samordning, motivasjon og kontinuitet. Respondentene vurderte sin virksomhets prestasjon og vekting av viktighet sett opp mot strategisk måloppnåelse innenfor disse påstandene. Vi supplerte undersøkelsen med 9 egne spørsmål som gikk på oppfattet nytteverdi. Til sammen besto utvalget vårt av 9 norske og 1 svensk virksomhet. Under intervjuene ble svarene som var avgitt drøftet og kommentert. Våre resultater viser at jevnt over presterer virksomhetene godt, men et gap opp til beste praksis er til stede. Det er få tydelige trender i resultatene, de ulike indikasjonene, både gode og dårlige, har bakgrunn i interne faktorer. Det er lite som tyder på at gapene er til stede grunnet bransje eller geografi. Arbeidet med oppgaven avdekket at de aller fleste virksomhetene jobber mye med utarbeidelse av KPI’er og kommunikasjon av strategien, mens mye annet vedrørende BM har mindre fokus og treffes mer eller mindre ubevisst. Utfra resultatene mener vi at kommunikasjon og motivasjon av strategien og BMtilnærmingen er de prinsippene det er viktigst å legge vekt på når det gjelder positiv strategisk måloppnåelse. Disse faktorene virker til å generere positive ringvirkninger innenfor alle prinsippene. Virksomhetene som har prestert best i undersøkelsen har jobbet mye med å skreddersy BM til sitt behov. Vi tror at dette er nødvendig for at de ønskede effekter skal oppnås, uavhengig av virksomhet og bransje.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectBalansert målstyring, beste praksis, balanced scorecard, best practice, strategien_US
dc.titleBasert på beste internasjonale praksis, hvordan ligger et utvalgt antall nordiske førende bedrifter an i forhold til anvendelse og nytteverdier på balansert målstyring i dag?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiBalansert målstyring, beste praksis, balanced scorecard, best practice, strategien_US
dc.description.embargo2014-05-11
dc.source.pagenumber133en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel