Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorvaldsen, Stine Landgraff
dc.date.accessioned2010-12-08T15:48:58Z
dc.date.available2010-12-08T15:48:58Z
dc.date.issued2010-12-08T15:48:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187173
dc.description.abstractDette er en oppgave om utbrenthet og motivasjon. Hovedfokuset i oppgaven er å finne ut i hvilken grad man kan se en sammenheng mellom utbrenthet og indre eller ytre motivasjon. Oppgaven består av fem deler, en teoridel, en metodedel, en datadel, en analysedel og et konkluderende kapittel. I oppgavens teoridel blir teori om utbrenthet, jobbengasjement, jobbtilfredshet, motivasjon og bruk av incentivsystemer gjennomgått. Oppgaves metode for innhenting av nøkkelinformasjon gjøres gjennom et forskningsforløp ved bruk av den kvalitative metode. Syv utbrente respondenter er intervjuet og stilt en rekke spørsmål om deres forhold til forskjellige elementer i deres jobbinnhold før de ble utbrente. Hovedfokuset i intervjuene har vært å finne ut om respondentene var drevet av indre eller ytre motivasjon før de ble utbrente. Igjennom oppgavens teoridelen ble det funnet ut at den eksisterende litteraturen om utbrenthet slik den er i dag ikke har belyst om det er en sammenheng mellom indre motivasjon eller ytre motivasjon og utbrenthet. Funn fra undersøkelsen i denne oppgaven viser at av de syv intervjuede respondentene er det fem som var ytre motiverte, og to som var indre motiverte, før de ble utbrente. Funnene fra analysedelen i oppgaven viser at de respondentene som var ytre motiverte jobbet i vesentlig færre år før de ble utbrente, enn dem som var indre motiverte. Funnene peker således til på det er sammenheng mellom hvor lenge man kan jobbe avhengig av om man er indre eller ytre motivert. Indre motiverte ansatte tåler belastningen av høye jobbkrav over flere år enn det ytre motiverte ansatte gjør. Siden funnene i undersøkelsesforløpet er gjort på basis av syv respondenter er videre studier ved bruk av et langt større innhentingsmateriale nødvendig for å kunne bekrefte eller avkrefte funnene presentert i denne oppgaven. Likevel gir oppgavens teori-, data- og analysedel god dybde innsikt i hvordan indre eller ytre motivasjon kan henge sammen med arbeidstrivsel og utbrenthet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectindre motivasjonen_US
dc.subjectutbrentheten_US
dc.subjectytre motivasjonen_US
dc.subjectjobbkraven_US
dc.subjectjobbressurseren_US
dc.subjectincentiveren_US
dc.subjectbelønningen_US
dc.subjectbelønningssystemeren_US
dc.subjectjobbtilfredsheten_US
dc.subjectsosial støtteen_US
dc.titleUtbrenthet og motivasjon : en studie av indre og ytre motivasjon hos utbrenteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.source.pagenumber129 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel