Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHomme, Tor Gunnarson
dc.date.accessioned2013-03-26T15:29:55Z
dc.date.available2013-03-26T15:29:55Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186167
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å studere hvordan en datastyrt kraftfôrstasjon for sau virker inn på antall belønnede og ubelønnede besøk, fortrenginger og kødannelse i fire forskjellige besetninger med vinterfôret sau, og hva dette sier om hvor mange dyr en stasjon kan betjene. Det ble gjort atferdsobservasjoner i hver av besetningene i tillegg til at en loggfil ble hentet fra stasjonenes styringsprogram. Loggfilene ga informasjon om lengde på besøk, antall besøk og hvor mye kraftfôr som ble tildelt. Resultatene fra denne undersøkelse viste at det var stor forekomst av ubelønnede besøk og at stasjonene var okkupert i lange tidsperioder uten at det ble tildelt kraftfôr. Ubelønnede besøk til en fôrstasjon vil alltid virke negativt inn på hvor mange dyr den kan betjene, og derfor kan fokus på å ta bort mye av denne ubelønnede aktiviteten i stasjonen føre til at kapasiteten økes. Det var stor forskjell mellom besetningene, som tilsa at oppsett av stasjonen og miljøet rundt hadde en stor innvirkning på hvordan den ble brukt og hvor stor kapasiteten var. Det var færrest besøk, ubelønnede besøk og lavest okkupasjonstid i besetningen med færrest inndelinger av dagsrasjonen, samtidig som stasjonene med flest tildelinger var okkupert mest. I alle besetningene var det stor forekomst av kø, og det var mye fortrenginger gjennom fremporten i den ene besetningen. Denne undersøkelsen av en datastyrt kraftfôrstasjon for sau viste at ved å dele dagsrasjonen i færre deler vil stasjonens totale antall besøk og ubelønnede besøk reduseres, videre vil okkupasjonstiden av stasjonen bli mindre. Dette vil gjøre at stasjonen potensielt kan betjene mellom 100 og 120 sauer. The aim of this enquiry was to study how an electronic concentrate feeder designed for sheep functioned in four different herds of housed sheep, with focus directed to rewarded and unrewarded visits, displacements and queuing. Furthermore how this affects the number of sheep, which could be fed by one station. There was made behavioural measurements of each of the herds in addition to collecting a file of logged data from each feeder. These logs contained information on the length of each visit, number of visits and amount of concentrate offered. The results of this study showed a great number of unrewarded visits to the feeder as well as large amounts of time spent in the feeders without any feed being offered. Unrewarded visits to an electronic concentrate feeder will always hamper its capacity of sheep to manage, and focus on removing these unrewarded visits would thus increase the capacity. The differences showed between herds, suggest that the settings of the feeder and the environment surrounding it has a great influence on its capacity of sheep. The results showed the lowest number of total visits and unrewarded visits per sheep in the feeder, which had the lowest number of allowances. Furthermore, the herd using this feeder occupied the feeder least per sheep. In comparison the herds using the feeders with largest amount of allowances, occupied the feeders most. In all of the herds studied, a lot of queuing was unveiled. The occurrences of displacements were similar in the different herds, except one herd showing a lot of displacements through the front gate. This study showed that decreasing the number of daily allowances to an electronic concentrate feeder designed for sheep, reduced the number of total visits, unrewarded visits and the time which the feeder was occupied, thus increasing its capacity. The studied electronic concentrate feeder has the potential capacity of managing between 100 and 120 sheep.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectDatastyrte kraftfôrstasjonerno_NO
dc.subjectSauno_NO
dc.titleEn undersøkelse av en datastyrt kraftfôrstasjon til sauno_NO
dc.title.alternativeA study of an electronic concentrate feeder designed for sheepno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Agricultural technology: 916no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel