Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Victoria Bøhn
dc.date.accessioned2011-08-25T12:26:28Z
dc.date.available2011-08-25T12:26:28Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-08-25T12:26:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186051
dc.description.abstractForsøkets formål var å kartlegge forskjeller i aktivitetsmønsteret til slaktekyllinger fôret ved hjelp av to ulike fôringsregimer, henholdsvis ad libitum- og måltidsfôring. I tillegg ble det undersøkt om man kan bruke adferdstudier til å si noe om fuglenes regulering av fôrinntak. Hanekyllinger av rasen Ross 308 ble delt inn i to grupper og fordelt på åtte bur av samme størrelse og utforming. Fra 14 dagers alder ble de tilvendt to ulike fôringsregimer, der den ene gruppen fikk ad libitum tilgang på fôr (Gruppe A) og den andre gruppen ble tildelt fôr fem ganger i døgnet (Gruppe M). Atferdregistreringer ble gjort over 12 observasjonsperioder, der atferds-, måltids-, og drikkemønsteret til kyllingene ble registrert. Slaktekyllinger bruker en stor andel tid på å hvile, og dette påvirkes ikke av en moderat fôrrestriksjon tilsvarende den som er brukt i dette fôrsøket. Måltidsfôring ser ut til å øke tiden kyllingene bruker på atferd knyttet til fôrsøk i forhold til ad libitumfôring. Resultatene tyder på at regulering av fôrinntak gir seg utslag i kyllingenes atferd og at den økte fôrsøksatferden var et utrykk for sult.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectbroileren_US
dc.subjectbehavioren_US
dc.subjectfeeding regimeen_US
dc.subjectslaktekyllingen_US
dc.subjectfôringsregimeen_US
dc.subjectatferden_US
dc.titleEffekt av fôringsregime på atferd hos slaktekylling, med fokus på fôrsøks- og eteatferden_US
dc.title.alternativeEffect of feeding regime on the behavior of broiler chickens, with emphasis on foraging and feeding behavioren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918en_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record