Show simple item record

dc.contributor.authorBiltvedt, Liv Marit
dc.date.accessioned2010-12-16T13:31:23Z
dc.date.available2010-12-16T13:31:23Z
dc.date.issued2010-12-16T13:31:23Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185984
dc.description.abstractLangkjeda n-3 fettsyrer har helsebringende effekter som kan forebygge flere av de vanligste livsstilsykdommene. Soyaolje har et høyt innhold av n-6 fettsyra linolsyre som kan omdannes til, og øke innholdet av arakidonsyre. Linolje og rapsolje har høyt innhold av oljesyre og n-3 fettsyra α-linolensyre. Ved å øke innholdet av den flerumetta plantefettsyra α-linolensyre i fôr til enmaga dyr, kan vi øke innholdet av n-3 fettsyrer og redusere innholdet av n-6 fettsyrer i produktene. 51 kyllinger av typen Broiler Ross 308 fordelt på tre grupper fikk tre ulike fôr med enten 5 % soyaolje, 5 % rapsolje, eller 2 % linolje og 3 % rapsolje. Levendevekter og fôrforbruk ble registrert og kyllingene ble slaktet ved 27,5 dagers alder. Tilsetning av linolje og rapsolje i fôret påvirket ikke produksjonsresultatene sluttvekt, tilvekst og fôrforbruk. Ved å erstatte soyaolje i fôret med linolje og rapsolje ble innholdet av n-6 fettsyrer i brystmuskel redusert med 60 %, mens innholdet av n-3 fettsyrer ble doblet. Innholdet av EPA ble nesten tre ganger høyere i muskel til de kyllingene som fikk linolje og rapsolje i fôret sammenlignet med de som fikk soyaolje, mens innholdet av DPA ble nesten doblet ved tilsetning av linolje og rapsolje. På grunn av færre dobbeltbindinger er oljesyre mindre utsatt for oksidasjon. Innholdet av oljesyre i muskelfett til de kyllingene som fikk linolje og rapsolje er 30 % høyere i forhold til de kyllingene som fikk soyaolje i fôret. Forholdet mellom linolsyre og α-linolensyre i muskel var fem ganger høyere for de kyllingene som fikk soyaolje i fôret sammenlignet med de som fikk linolje og rapsolje. Forholdet mellom oljesyre og flerumetta fettsyrer i muskel økte med 50 % ved tilsetning av linolje og rapsolje i fôret sammenlignet med soyaolje. Linolje tilsatt sammen med rapsolje i kyllingfôr er derfor god kilde til langkjeda flerumetta n-3 fettsyrer. Siden inntak av de langkjeda n-3 fettsyrene er for lavt i kostholdet vårt, og den beste kilden for disse, som er fiskeolje, på verdensbasis er en begrenset ressurs, er det av stor betydning å øke innholdet av disse fettsyrene i kjøtt.Abstract The long-chain n-3 fatty acids have beneficial effects that may prevent some of the most common lifestyle diseases. Soy oil has a high content of n-6 fatty acid linoleic acid which may be converted to arachidonic acid. Linseed oil and canola oil has a high content of oleic acid, and n-3 fatty acid α-linolenic acid. By increasing the content of the polyunsaturated fatty acid α-linolenic acid in diets for monogastric animals, we can increase the content of n-3 fatty 2 acids and lower contents of n-6 fatty acids in the products. 51 chickens of Broiler Ross 308 divided in three groups received three different diets containing either 5 % soy oil, 5 % canola oil or 2 % linseed oil and 3 % canola oil. Live weights and feed consumption were recorded, and chickens were slaughtered at 27.5 days of age. Addition of linseed oil and canola oil in the diet did not affect the production performance like final weight, growth and feed consumption. By replacing soy oil in the diet with linseed oil and canola oil, the content of n-6 fatty acids decreased by 60 % while the content of n-3 fatty acids was doubled in muscle. The content of EPA was almost three times higher in the muscle of the chickens receiving linseed oil and canola oil in the diet compared with those fed soy oil, while the content of DPA was almost doubled by the addition of linseed oil and canola oil. Because of fewer double bonds oleic acid is less susceptible to oxidation. The content of oleic acid in muscle fat of the chickens receiving linseed oil and canola oil was 30 % higher compared to the chickens that received soy oil in the diet. The ratio between linoleic acid and α-linolenic acid in muscle was five times higher for chickens who received soy oil in the diet compared with those fed linseed oil and canola oil. The ratio between oleic acid and polyunsaturated fatty acids in muscle increased by 50 % by the addition of linseed oil and canola oil in the diet compared with soy oil. Linseed oil and canola oil are good sources of long chain polyunsaturated n-3 fatty acids. Since these fatty acids are healthy for us, and since their main source that is fish oil in the world is a limited resource, it is of great importance to increase the concentration of these fatty acids in meat.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectslaktekyllingen_US
dc.subjectfettsyresammensetningen_US
dc.subjectlinolsyreen_US
dc.subjectlinolensyreen_US
dc.titleBedret kvalitet av fjørfekjøtt ved endret fettsyresammensetningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918en_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record