• Natur og friluftsliv i rehabilitering - en kartleggingsstudie 

      Morstad, Erle Breimo (Master thesis, 2011-08-25)
      Bakgrunn: I Norge er det et økende behov for rehabilitering. Dette er hovedsakelig en følge av økt forekomst i antall med livsstilssykdommer, samtidig som ny teknologi bedrer overlevelsesevnen etter patogen belastning. ...