• Atferdsegenskaper hos rasekatter i Norge 

      Eriksen, Silja C. Brastad (Master thesis, 2015-02-24)
      I denne studien er det utført en undersøkelse om atferdsegenskaper hos rasekatter i Norge, hvor det totalt ble sett på atferden til 1204 katter. Hovendelen av studien som omhandlet raseforskjeller, bestod av 1137 katter ...