• Endringer i geitenes beitepreferanser og fôropptak gjennom beitesesongen 

      Helgesen, Rebekka May-Lene (Master thesis, 2011-11-03)
      Beite er en ressurs av stor økonomisk betydning og en viktig del av imagen til norsk geitehold. For å kunne forstå forholdet mellom geita og dets miljø må man finne informasjon om miljøet den oppholder seg i. Plantevalg, ...