• Faktorer som påvirker grovfôropptaket hos sau 

      Engen, Linn Hege (Master thesis, 2011-11-03)
      Formålet med oppgaven var å se på hvilke faktorer som påvirker grovfôropptaket hos sau, samt å vurdere hvilke opplysninger som er nødvendig for å utarbeide beregninger for forventa grovfôropptak hos sau i Norge. Datamateriale ...