• Foreløpig undersøkelse over virkningen på nitratinnholdet i grønnsaker ved bruk av ulike gjødselslag ved stigende menge N 

   Bævre, O. A.; Persson, A. R.; Remedios, T. (Research report, 1974-08)
   Nitratinnhold i grønnsaker er et aktuelt spørsmål for konservindustrien. I 1973 gjennomførte en ved Norges landbrukshøgskole en preliminær undersøkelse.med henblikk på å studere virkningen av ulike mengder N gitt i form ...
  • Forsøk i gang ved Institutt for grønnsakdyrking 1974 1975 

   Persson, Arnulf R.; Wesæth, G.; Takle, H. T.; Apeland, J.; Røeggen, O.; Remedios, T.; Bævre, O. A.; Rosenfeld, H. J.; Rød, H. Kr.; Garnaas, A. K.; Hoftun, H. (Research report, 1974)
   Forsøk i gang ved Institutt for grønnsakdyrking 1974. Forsøk i gang ved Institutt for grønnsakdyrking 1975, arbeidet består av flere forfattere.
  • Notat om blomkåldyrking og -sortiment 

   Persson, A. R.; Remedios, T.; Nilssen, O. (Working paper, 1981)
   Blomkål er en viktig grønnsak over store deler av verden, i første rekke for friskkonsum, men den har etter hvert gjort seg gjeldende som konserv. Det er sannsynlig at forbruk av blomkål vil stige noe. I løpet av noen få ...