• Bruk av plantevernmidler Sprøyteteknikk i veksthus 

   Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS, Research report, 2009)
   Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...
  • Endovaskulær fiksering av medisinsk device ved kateterbasert intervensjon på mitralklaffen 

   Arulanantham, Shakana (Master thesis, 2016-07-26)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, og er inspirert av det enorme fokuset omkring utvikling av ny medisinsk teknologi for å forbedre eksisterende løsninger og løse nye helseproblemer. ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Mechanical design of an automated transesophageal echocardiography system 

   Hansen, Andreas; Tveter, Jørgen Kjellevold (Master thesis, 2019)
   Transesophageal echocardiography (TEE) is used in heart diagnostics and guidance of minimally invasive cardiac surgery (MICS) procedures, such as MitraClip®. It enables high-quality image surveying of the heart by approaching ...
  • Modular, mobile robots for applications in the agricultural domain 

   Grimstad, Lars (PhD Thesis;2018:77, Doctoral thesis, 2018)
   The population of the world is projected to reach almost 10 billion by 2050. To be able to feed everyone, we must increase food production by at least 50%. This must be achieved by a sector already responsible for a quarter ...
  • Prototypeutvikling av hjertekateter med fokus på distalenden og manøvrerbarhet - Del 1 

   Alamoudi, Khaled (Master thesis, 2016-08-30)
   Dagens kateterbaserte instrumenter krever erfaring som tar lang tid å mestre. Denne vanskelighetsgraden ved utførelse av minimal invasive prosedyrer skyldes begrenset manøvrerbarhet ved instrumentet. I tidligere gradsoppgave ...
  • Prototypeutvikling av hjertekateter med fokus på distalenden og manøvrerbarhet - Del 2 

   Sehjpal, Dharun (Master thesis, 2016-11-22)
   Dagens kateterbaserte instrumenter krever erfaring som tar lang tid å mestre. Denne vanskelighetsgraden ved utførelse av minimal invasive prosedyrer skyldes begrenset manøvrerbarhet ved instrumentet. I tidligere gradsoppgave ...
  • Styreenhet til trefunksjons hjertekateter 

   Gulliksen, Line Marie; Lindberg, Helene Øyangen (Master thesis, 2017)
   Våren 2015 ble det opprettet et samarbeid mellom intervensjonsavdelingen ved Rikshospitalet og Norges miljø og biovitenskapelige universitet gjennom masteroppgaven til Martine Sletmoen og Øyvind Hodneland. Målet med oppgaven ...
  • Utvikling av mitralklaffprotese for bruk i minimal invasive operasjoner 

   Mile, Karine; Rensel, Arnstein (Master thesis, 2016-08-30)
   Denne rapporten omhandler et produktutviklingsarbeid av en mitralklaffprotese for bruk i minimal invasive operasjoner. Oppgaven er en videreføring av et forprosjektet der en konseptuell løsning for åpne- og lukkemekanismen ...
  • Utvikling og utredning av design- og forsøkskonsept for vindmåleinstrument tilpasset åkersprøyte 

   Vassend, Guro (Master thesis, 2018)
   I dagens samfunn er det et stadig økende fokus hos både produsenter og konsumenter på mat, dens kvalitet og fremstilling, samt menneskets påvirkning på miljøet. Innenfor landbruket har flere bønder og produsenter av ...