• Food Scares: Reflections and Reactions 

   Veflen, Nina; Storstad, Oddveig; Samuelsen, Bendik Meling; Langsrud, Solveig; Hagtvedt, Therese; Ueland, Øydis; Gregersen, Fredrik Alexander; Scholderer, Joachim (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this study is to investigate consumers’ reflections and reactions to a food scare news story. Previous studies indicate that risk communication not always is able to influence people’s behavior and that pre-existing ...
  • Kjøkkenvaner og mattrygghet hos forbrukeren : fokus på krysskontaminering og hygiene etter håndtering av rå kylling 

   Kasbo, Ida Mailen (Master thesis, 2018)
   Matbåren sykdom er et helsemessig og samfunnsøkonomisk problem. For å sikre trygg mat til alle, er det utformet en strategi som skal dekke hele matkjeden fra «jord/fjord til bord». Det er derimot vanskelig å kontrollere ...